Winkel-
wagen ( 0 )
Home > Infocenter >

ISO-certificering

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008


Voor Conrad heeft de hoogste kwaliteit niet alleen prioriteit bij de producten maar ook bij de arbeidsprocessen en de totale bedrijfsorganisatie.

Om dit aan te tonen aan onze klanten en zakenpartners en om het hun mogelijk te maken onze prestaties objectief en transparant te beoordelen, hebben we ons kwaliteitsmanagementsysteem vrijwillig laten toetsen aan de criteria van ISO 9001:2008. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is in januari 2011 succesvol gecertificeerd.

ISO 9001:2008 is de meest toegepaste standaard voor kwaliteitsmanagement ter wereld en wordt in meer dan 100 landen erkend.

De standaard legt onafhankelijk van het type bedrijf of de branche de eisen aan kwaliteitsmanagementsystemen vast. Ze bepalen de internationaal geldende eisen waaraan een organisatie, zoals bijvoorbeeld een bedrijf, zich minimaal moet houden om ervoor te zorgen dat de klanten de kwaliteit krijgen die ze verwachten

ISO 9001 biedt een raamwerk voor het gehele kwaliteitsmanagementsysteem en vormt de basis voor een alles omvattend kwaliteitsmanagementsysteem.

Het logistieke proces wordt afgehandeld door Conrad Electronic SE
welke gecertificeerd is volgens ISO.

De acht principes van kwaliteitsmanagement zijn:

1. Klantgerichtheid
2. Leiderschap
3. Betrokkenheid van medewerkers
4. Procesbenadering
5. Systeembenadering van management
6. Continue verbetering
7. Besluitvorming op basis van feiten
8. Win-win relaties met leveranciers

iso-certificaat

Als een bedrijf heeft aangetoond dat het aan alle eisen ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 voldoet, verleent een onafhankelijk certificeringsorgaan een ISO-9001-certificaat.

De certificering heeft betrekking op de processen waarmee een product of een service tot stand komt en niet op het product of de service zelf. Het certificaat blijft gedurende een bepaalde tijd geldig en kan alleen verlengd worden op basis van regelmatige toetsing door een onafhankelijk certificeringsorgaan.

Met een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001, biedt een bedrijf zijn klanten en zakenpartners de mogelijkheid om zijn prestaties objectief en transparant te beoordelen. Doordat de organisatie gestructureerd is en de processen vastgelegd zijn, kunnen de processen continu worden verbeterd en kan het kwaliteitsniveau verder worden verhoogd.

 
Zichttermijn   |   Algemene voorwaarden   |   BeCommerce   |   Cookies   |   Privacy   |   Over Conrad

* Gratis verzending vanaf € 20,- (m.u.v. vooruitbetaling en betaling via factuur).Colofon   |   Zichttermijn   |   Herroepingsrecht   |   Algemene voorwaarden   |   Cookies   |   Contact   |   Over Conrad   |   Privacy   |   Zoeken A – Z   |   Merken A – Z   |   Affiliateprogramma   |   Service