Winkel-
wagen ( 0 )
 

Wet- regelgeving drones in België

Na lang wachten is er eindelijk een wetgeving voor het vliegen met drones in België. Waar mag u wel of niet vliegen? Hoe hoog mag de multicopter vliegen en mag ik luchtfoto’s en/of -video’s maken vanuit de lucht? U merkt al, het is belangrijk u goed te verdiepen in de wet- en regelgeving die gelden bij het drone-vliegen.

Het is het belangrijk om de wetgeving omtrent drones te weten. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over de wetten die er gelden in België.

>> Bekijk ons aanbod drones


1. Drone regels in België

Laatste update: 17-06-2016

Lange tijd waren er vrij simpele regels om met een drone of RC-model te vliegen. Door de toenemende populariteit is er veel veranderd. De Belgische overheid heeft een Koninklijk Besluit genomen voor het vliegen met drones dat van kracht is op 25 april 2016. Wat is toegestaan, is afhankelijk van de categorie waar de gebruiker en de drone onder valt.

In België worden de drone-gebruikers verdeeld in drie categorieën. Iedere categorie heeft zijn eigen regels waar de piloot zich aan moet houden. In het schema hieronder kunt u zien welke categorieën er zijn en welke regels voor u van toepassing zijn.


1.1 Wetgeving voor privégebruik

Als drone gebruiker moet u zich houden aan de regelgeving voor drones; dit is voor de bescherming van onze medeburgers. Zo mag u nooit iemand ongevraagd filmen of boven het eigendom van iemand vliegen. Er mag alleen boven terrein worden gevolgen dat van uzelf is, of u moet toestemming van de eigenaar hebben. Vliegen boven gebouwen, vliegvelden , steden en mensen mag dus niet. Om het allemaal nog veiliger te maken, is het gewicht van drone maximaal 1 kg. De maximale vlieghoogte is 10 meter

Verlies uw drone nooit uit het oog. Het is natuurlijk jammer om uw net nieuw gekochte drone kwijt te raken (of uit uw zicht neer te horen storten) en tevens is het erg gevaarlijk.

Het meest veilige is om een kleine cursus te volgen en de beginnersstappen te leren voor het vliegen met een drone. Deze cursussen worden aangeboden op verschillende modelluchtvaartclubs en modelluchtvaartverenigingen.

Ook is het raadzaam een verzekering af te sluiten, voor het geval er ongelukken gebeuren!

>> Bekijk ons aanbod drones


1.2 Wetgeving modelvluchten voor recreatief en sportief gebruik

Veel modelbouwclubs hebben een eigen terrein waar je mag vliegen. De wettelijke drone-regels voor de sportieve en recreatieve gebruikers is in België niet anders dan die van de privé-gebruiker. De belangrijkste regels zijn dat je niet hoger mag vliegen dan tien meter en de drone maximaal één kilogram (kg) weegt.

Met een drone vliegen bij een club of vereniging heeft vele voordelen. Zo mag je vliegen tot de hoogte die is bepaald door de luchtvaartvereniging. Informeer hier altijd na voordat je gaat vliegen. Zo voorkom je onduidelijkheid en boetes!

Bekijk ook de officiële lijst met Modelluchtvaartterreinen in België.

De belangrijkste drone-regels voor particulieren in België

 • Vlieg nooit boven de 10 meter
 • Vlieg nooit buiten het toegestaan luchtruim (privéterrein en modelluchtvaartterrein)
 • Vlieg nooit boven mensen en gebouwen
 • Verlies je drone nimmer uit het oog
 • Vlieg alleen overdag met voldoende daglicht
 • Vlieg nooit met een gewicht boven de 1 kg

1.3 Wetgeving voor Klasse 2

Als u meer uit uw drone wilt halen en meer vliegmogelijkheden wilt hebben, zult u moeten overstappen naar een hogere categorie: Klasse 2. Daarvoor moet u een theoretische opleiding en een praktijkexamen afleggen. Dit kan vanaf 16 jaar. De kosten van een opleiding voor klasse 2 verschillen per instantie, ga uit van een bedrag rond de 750 euro. Ook is het verplicht om een BA-verzekering te hebben voor het geval er schade wordt gemaakt tijdens de vlucht. Een BA verzekering is een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering, deze dekt de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstand bestuurbare luchtvaartuigen.

Als u klaar bent met het examen moet u niet vergeten om uw drone in te schrijven bij het DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart)!

De mogelijkheden die u heeft als vlieger in klasse 2 zijn aanzienlijk groter. (Dat mag ook wel na alle examens en inschrijvingen.) U kunt nu opstijgen met drone van een startmassa tot 5 kg. Dat maakt de keuze in drones aanzienlijk groter. Ook mag u als Klasse 2-piloot vliegen tot een hoogte van 45 meter (officieel 150 ft.). Het vliegen boven steden en dorpen blijft verboden voor de privacy van de bewoners. Maar in plaats van op privé terrein of een modelluchtvaart terrein mag je nu ook in buitengebieden vliegen.

>> Bekijk ons aanbod drones


1.4 Wetgeving voor Klasse 1

Voor commercieel en beroepsgericht gebruik van uw drone dient u zich te classificeren in klasse 1. Hiervoor gelden weer andere regels en toelatingseisen dan bij klasse 2. Allereerst dient u minimaal 18 jaar te zijn om het theorie- en praktijkexamen te doen voor klasse 1. Dit examen kost circa € 2.500. Dit is dan wel voor professioneel vliegen. Om aan dit examen deel te kunnen nemen, is een medisch attest LAPL verplicht. Zonder die medische verklaring mag u geen examen doen. Ook hier is een BA verzekering verplicht.

Bij het vliegen op klasse 1 niveau moeten er twee waarnemers aanwezig zijn die uw drone in de gaten houden. Natuurlijk moet u dat zelf ook doen. Voordat u de lucht ingaat moet u bij de DGLV hebben aangegeven dat je gaat vliegen op klasse 1 niveau en in het bezit zijn van het operationeel handboek. Lees deze goed door om ongelukken te voorkomen!

Met het behalen van je klasse 1 brevet mag u vliegen met een toestel van maximaal 150KG. De vlieghoogte stijgt naar 91 meter. Het blijft nog steeds verboden om boven steden en dorpen te vliegen.

Prachtige beelden, maar ook in België verboden om zo te vliegen omdat er boven bebouwd gebied wordt gevlogen.


2. Algemene veiligheidsregels voor Belgische drones

Iedere drone-piloot, van privégebruik tot klasse 1, moet zich houden aan de algemene veiligheidsregels. Zo worden ongelukken voorkomen en kan iedereen zonder gevaar vliegen met zijn drone. De wetgeving voor drones is al streng en er is veel media aandacht geweest met betrekking tot de overtredingen. Het overtreden van de regels zou dan ook betekenen dat de regels nog strenger worden. Hier heeft geen enkele piloot zin in. Houd het daarom leuk voor iedereen en houd je aan de regels!

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen drone. Zorg dat u niet in moeilijke situaties komt waarbij u uzelf of anderen in gevaar kunt brengen. Om technische problemen te voorkomen, is het handig om voor elke vlucht uw drone na te kijken.

Respecteer de privacy van anderen. Het is onfatsoenlijk en tevens verboden om ongevraagd over mensen te vliegen. Bij het overtreden hiervan kun u een boete verwachten. Openbare of publieke ruimtes zijn ook niet toegestaan om te vliegen.

Zorg ervoor dat u drie km afstand houdt van luchthavens en 1.8 km van vliegvelden en helihavens. Piloten van vliegtuigen kunnen schrikken van voorbijvliegende drones en dit kan ernstige gevolgen hebben. Het vliegen boven gevangenissen en industrie gebieden is ook niet toegestaan, dit zijn privéterreinen.


2.1 Verboden zones

Er zijn bepaalde zones waar het verboden is om te vliegen met uw drone. Bij privé- of recreatief gebruik mag u alleen vliegen boven privéterrein en modelluchtvaartterrein. Met een klasse 1 of 2 certificaat heeft u meer mogelijkheden om met uw drone te vliegen. Maar er zullen altijd gebieden blijven waar u niet mag komen.

De volgende zones mag je niet betreden:

 • Industriële complexen
 • Steden en dorpen
 • Verzameling van personen
 • Militaire gebieden
 • Elektrische, LNG en nucleaire installaties
 • Gevangenissen
 • Luchtruimen met luchtverkeersleidingen
 • Vliegvelden

2.2 Verboden activiteiten

Net als met verboden zones zijn er ook bepaalde activiteiten die je niet mag uitvoeren met je drone. Dit is om de veiligheid te waarborgen van zowel de drone als de bevolking.

Zo moet je altijd je drone in het zicht houden, of een van de twee waarnemers in klasse 1, en de aangegeven hoogte limiet respecteren en volgen. In het donker is het moeilijk om je drone in de gaten te houden, daarom zijn nachtelijke vluchten ook verboden.

Het vervoeren van personen en goederen gaat ook tegen de regels in. Het is niet de bedoeling dat je voor postbode gaat spelen en de veiligheid van anderen in gevaar brengt. Het afwerpen en verstuiven van voorwerpen is ook niet toegestaan.

Het vliegen zelf kan ook gevaren met zich meebrengen, zo kan je tegen een andere drone aanvliegen of de controle verliezen waardoor het toestel naar beneden valt. Om dit te voorkomen is het niet toegestaan om formatievluchten aan te nemen of acrobatische kunsten te vertonen.


Disclaimer: de informatie op deze pagina is enkel bedoeld ter informatie en is zonder enige juridische kennis opgesteld.

Colofon   |   Zichttermijn   |   Herroepingsrecht   |   Algemene voorwaarden   |   Cookies   |   Contact   |   Over Conrad   |   Privacy   |   Zoeken A – Z   |   Merken A – Z   |   Affiliateprogramma   |   Service