Zekerheid op het internet

Enkele belangrijke begrippen, die u vaak in combinatie met gegevensbescherming tegenkomt hebben wij hier voor u verklaard

 

SSL betekent Secure Socket Layer

SSL is een moderne internet-veiligheidsstandaard, die twee hoofddoelen heeft: De authentificatie van met elkaar communicerende stations, en de waarborg van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Authentificatie - dat is het zekerstellen van de identiteit, dus de controle of de gegevens werkelijk van degene afkomstig zijn, die deze ook verzonden zou hebben. Dat het zo is, garandeert dan het certificaat van een Certification Authority (CA), een erkende waarmerksinstelling. En om de vertrouwelijkheid te garanderen, gebruiken beide partijen voor de gegevensuitwisseling een gemeenschappelijke sleutel, die deze versleutelt. Gegevens die onderweg zijn, kunnen zodoende niet door derden gelezen of veranderd worden. SSL maakt dus de communicatie tussen de webbrowser en de server veiliger.

 

SSL wordt door Conrad Electronic ingezet!

Vanzelfsprekend worden uw persoonlijke gegevens in hoge mate beveiligd (SSL versleuteld) verzonden. Om zo min mogelijk gegevens versleuteld te verzenden, wordt alleen het relevante gedeelte (frame) versleuteld verzonden. Bij sommige browsers kan het daardoor voorkomen, dat het overeenkomstige veiligheidssymbool (het slotje) niet weergegeven wordt, hoewel de versleuteling probleemloos functioneert.

 

PGP betekent Pretty Good Privacy

Op weg over het internet passeert een e-mail veel verdeelpunten. Op deze punten zou het bericht gelezen of veranderd kunnen worden. Opdat dit niet gebeurt, bestaat er PGP. Software, die elektronische boodschappen zo versleutelt, dat alleen de afzender en ontvanger deze kan lezen - en opgeslagen bestanden alleen voor de berechtigde gebruiker toepasbaar maakt. Een digitale handtekening bevestigt, van wie het bericht afkomstig is. Als de gebruiker een document voor het verzenden digitaal "ondertekent", kan ieder herkennen, dat het document vanaf dat moment niet meer veranderd werd. Als iemand het bericht verandert of vervangt, is de handtekening niet langer geldig. Bovendien wordt zo duidelijk, dat het bericht door een bepaalde persoon ondertekend werd; door PGP kan dus niemand een bericht onder valse naam versturen.

 

En wat is een firewall?

Het begrip firewall stamt uit de Bouwfysica en betekent zoveel als "brandpreventiemuur" - een bouwkundige maatregel, die de verspreiding van vuur stopt of vertraagt. In het netwerk verstaat men onder firewall een muur tussen twee netwerken - om van het ene netwerk in het andere te komen, moet men dus eerst goedkeuring hebben. Men kan een firewall ook met een "portier" vergelijken, die het netwerkverkeer controleert en op grond van bepaalde criteria toelaat of afwijst. Elke communicatie tussen twee netwerken loopt daarom over de firewall, die het netwerk voor verboden toegangspogingen van buiten beschermt en het toegestane verkeer zo min mogelijk belemmert.

 

Interessante links over dit thema:

Het project "surf op safe" is onderdeel van een brede campagne, geïnitieerd door de overheid, die als doel heeft bewustwording te kweken op het gebied van het veilig gebruik van internet. www.surfopsafe.nl

De Safe Internet Foundation (SIF) is op 16 november 1999 door de Internet Society Nederland opgericht. Het oorspronkelijke idee voor dit initiatief komt van Jan Baan die naar analogie met de stichting Veilig Verkeer Nederland, het bedrijfsleven wilde stimuleren om veilige internetoplossingen te ontwikkelen. www.veiligophetweb.nl