Voor een aantal van onze eigen merken gelden aanvullende garantievoorwaarden.

 

Garantievoorwaarden voor TOOLCRAFT (10 jaar) op alle handgereedschappen en artikelen binnen werkplaatsuitrusting.

 1. Nieuwe apparaten en componenten die door fabricage- en/of materiaalfouten binnen 10 jaar na de datum op het aankoopbewijs een defect vertonen, worden door Conrad Benelux BV naar eigen inzicht, ofwel kosteloos vervangen door een overeenkomend apparaat volgens de huidige stand van de techniek, dan wel gerepareerd. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijv. accu's, batterijen, lampjes enz.) geldt een garantieperiode van 6 maanden ingaande op de datum op het aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur dan het desbetreffende artikel met een nauwkeurige omschrijving van het defect en het betalingsbewijs aan ons retour. 
  Onafhankelijk hiervan blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.
 2. Deze garantie is niet geldig als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van degebruikershandleiding/manual.
 3. Gegevensverlies en vervolgschade zijn uitgesloten van deze garantie.
 4. Als het apparaat op economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug. De beslissing of er een economische of andere grond bestaat waardoor het apparaat niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Conrad Electronic Benelux BV. Door het aankoopbedrag terug te betalen, voldoet Conrad Benelux BV aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
 5. Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 6. Het aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs.
 7. Als Conrad Electronic Benelux BV in het kader van de garantie een artikel vervangt of het aankoopbedrag terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen: op het moment dat Conrad Electronic Benelux BV het artikel terug heeft ontvangen en de klant het vervangende artikel of een restitutie heeft ontvangen, gaat de eigendom van het vervangen/gecrediteerde artikel over op Conrad Benelux BV en de eigendom van het vervangende artikel op de klant.

 

Garantievoorwaarden SYGONIX- artikelen (3 jaar)

 1. Nieuwe apparaten en onderdelen daarvan die door fabricage- en/of materiaalfouten binnen 3 jaar na de datum op het aankoopbewijs een defect vertonen, worden door Conrad Benelux BV naar eigen inzicht, ofwel kosteloos vervangen door een overeenkomend apparaat volgens de huidige stand van de techniek, dan wel gerepareerd. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijv. accu's, batterijen, lampjes enz.) geldt een garantieperiode van 6 maanden ingaande op de datum op het aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur dan het desbetreffende artikel met een nauwkeurige omschrijving van het defect en het betalingsbewijs aan ons retour. Onafhankelijk hiervan blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.
 2. Deze garantie is niet geldig als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding/manual.
 3. Gegevensverlies en vervolgschade zijn uitgesloten van deze garantie.
 4. Als het apparaat op economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug. De beslissing of er een economische of andere grond bestaat waardoor het apparaat niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Conrad Benelux BV. Door het aankoopbedrag terug te betalen, voldoet Conrad Benelux BV aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
 5. Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 6. Het aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs.
 7. Als Conrad in het kader van de garantie een artikel vervangt of het aankoopbedrag terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen: op het moment dat Conrad het artikel terug heeft ontvangen en de klant het vervangende artikel of een restitutie heeft ontvangen, gaat de eigendom van het vervangen/gecrediteerde artikel over op Conrad Benelux BV en de eigendom van het vervangende artikel op de klant.

 

Garantievoorwaarden EUROCHRON-artikelen (3 jaar)

 1. Nieuwe apparaten en onderdelen daarvan die door fabricage- en/of materiaalfouten binnen 3 jaar na de datum op het aankoopbewijs een defect vertonen, worden door Conrad Electronic Benelux BV Benelux BV naar eigen inzicht, ofwel kosteloos vervangen door een overeenkomend apparaat volgens de huidige stand van de techniek, dan wel gerepareerd. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijv. accu's, batterijen, lampjes enz.) geldt een garantieperiode van 6 maanden ingaande op de datum op het aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur dan het desbetreffende artikel met een nauwkeurige omschrijving van het defect en het betalingsbewijs aan ons retour. Onafhankelijk hiervan blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.
 2. Deze garantie is niet geldig als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding/manual.
 3. Gegevensverlies en vervolgschade zijn uitgesloten van deze garantie.
 4. Als het apparaat op economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug. De beslissing of er een economische of andere grond bestaat waardoor het apparaat niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Conrad Benelux BV. Door het aankoopbedrag terug te betalen, voldoet Conrad Benelux BV aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
 5. Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 6. Het aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs.
 7. Als Conrad Electronic Benelux BV in het kader van de garantie een artikel vervangt of het aankoopbedrag terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen: op het moment dat Conrad Electronic Benelux BV het artikel terug heeft ontvangen en de klant het vervangende artikel of een restitutie heeft ontvangen, gaat de eigendom van het vervangen/gecrediteerde artikel over op Conrad Electronic Benelux BV Benelux BV en de eigendom van het vervangende artikel op de klant.

 

Garantievoorwaarden VOLTCRAFT- artikelen (3 jaar)

 1. Nieuwe apparaten en componenten die door fabricage- en/of materiaalfouten binnen 3 jaar na de datum op het aankoopbewijs een defect vertonen, worden door Conrad Benelux BV naar eigen inzicht, ofwel kosteloos vervangen door een overeenkomend apparaat volgens de huidige stand van de techniek, dan wel gerepareerd. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (bijv. accu's, batterijen, lampjes enz.) geldt een garantieperiode van 6 maanden ingaande op de datum op het aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur dan het desbetreffende artikel met een nauwkeurige omschrijving van het defect en het betalingsbewijs aan ons retour. Onafhankelijk hiervan blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.
 2. Deze garantie is niet geldig als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van degebruikershandleiding/manual.
 3. Gegevensverlies en vervolgschade zijn uitgesloten van deze garantie.
 4. Als het apparaat op economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug. De beslissing of er een economische of andere grond bestaat waardoor het apparaat niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Conrad Benelux BV. Door het aankoopbedrag terug te betalen, voldoet Conrad Benelux BV aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
 5. Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 6. Het aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs.
 7. Als Conrad in het kader van de garantie een artikel vervangt of het aankoopbedrag terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen: op het moment dat Conrad het artikel terug heeft ontvangen en de klant het vervangende artikel of een restitutie heeft ontvangen, gaat de eigendom van het vervangen/gecrediteerde artikel over op Conrad Benelux BV en de eigendom van het vervangende artikel op de klant.

 

Garantievoorwaarden RENKFORCE-artikelen (3 jaar)

 1. Nieuwe apparaten en onderdelen daarvan die door fabricage- en/of materiaalfouten binnen 3 jaar na de datum op het aankoopbewijs een defect vertonen, worden door Conrad Benelux BV naar eigen inzicht, ofwel kosteloos vervangen door een overeenkomend apparaat volgens de huidige stand van de techniek, dan wel gerepareerd. Als u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur dan het desbetreffende artikel met een nauwkeurige omschrijving van het defect en het betalingsbewijs aan ons retour. Onafhankelijk hiervan blijven de wettelijke garantierechten onaangetast.
 2. Deze garantie is niet geldig als het defect het gevolg is van onjuist gebruik of incorrecte installatie van het apparaat en/of het niet naleven van de gebruikershandleiding/manual.
 3. Gegevensverlies en vervolgschade zijn uitgesloten van deze garantie.
 4. Als het apparaat op economische of andere gronden niet kan worden gerepareerd of vervangen, dan krijgt de klant het aankoopbedrag terug. De beslissing of er een economische of andere grond bestaat waardoor het apparaat niet gerepareerd of vervangen kan worden, is geheel ter beoordeling van Conrad Benelux BV. Door het aankoopbedrag terug te betalen, voldoet Conrad Benelux BV aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
 5. Als het apparaat wordt vervangen of gerepareerd, gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
 6. Het aankoopbewijs met de aankoopdatum geldt als garantiebewijs.
 7. Als Conrad in het kader van de garantie een artikel vervangt of het aankoopbedrag terugbetaalt, dan komen partijen het volgende overeen: op het moment dat Conrad het artikel terug heeft ontvangen en de klant het vervangende artikel of een restitutie heeft ontvangen, gaat de eigendom van het vervangen/gecrediteerde artikel over op Conrad Benelux BV en de eigendom van het vervangende artikel op de klant.