Adventskalender Deutz 30D

 • Artikelnummer: 2251585
 • Fabrikantnummer: 01030
 • EAN: 4009803010304

De D30 van de Keulse tractorfabrikant Deutz was in de jaren '60 zeer populair en destijds een van de meest verkochte landbouwtrekkers.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 2251585
 • Fabrikantnummer: 01030
 • EAN: 4009803010304

De D30 van de Keulse tractorfabrikant Deutz was in de jaren '60 zeer populair en destijds een van de meest verkochte landbouwtrekkers.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b4b8cd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b7efb2e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 240: opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b4b8cd[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b7efb2e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Adventskalenders