Cramolin 1041411 Tuners 200 ml

 • Artikelnummer: 820537
 • Fabrikantnummer: 1041411
 • EAN: 4024213104146

Tuner spray 200 ml

 • Artikelnummer: 820537
 • Fabrikantnummer: 1041411
 • EAN: 4024213104146

Tuner spray 200 ml

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cfae2da[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e2a7a1e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@55d27ff4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 273: voorkom lozing in het milieu.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cfae2da[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1e2a7a1e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@55d27ff4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Audio/video onderhoud