CRC Buisreiniger PIPE DE-BLOCKER 30030-AA 1 l

 • Artikelnummer: 1437158
 • Fabrikantnummer: 30030-AA
 • EAN: 5412386006982

Water gebaseerde reinigingsconcentraat uit soda, oppervlakteactieve stoffen en complexvormende middelen. Sterk alkalisch. Lost zelfs hardnekkig vuil en maakt de buis vrij. Ook ideaal ter voorkoming van buis verstoppingen.De teksten voor dit artikel z…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: CRC
 • Artikelnummer: 1437158
 • Fabrikantnummer: 30030-AA
 • EAN: 5412386006982

Water gebaseerde reinigingsconcentraat uit soda, oppervlakteactieve stoffen en complexvormende middelen. Sterk alkalisch. Lost zelfs hardnekkig vuil en maakt de buis vrij. Ook ideaal ter voorkoming van buis verstoppingen.De teksten voor dit artikel z…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: CRC
Soortnaam Buisreiniger
Inhoud 1 l

Technische specificaties

Soortnaam Buisreiniger
Inhoud 1 l

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@55213c45[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 314: veroorzaakt ernstige brandwonden
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@55213c45[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Rioolreinigers, afvoerreinigers