FIAP 2903 Algenbestrijding 5 l

 • Artikelnummer: 520499
 • Fabrikantnummer: 2903
 • EAN: 4260063161063

FIAP premiumcare ALGOXAN is het duurzaam beproefde, efficiënte product voor algenbestrijding. Door het snel vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van de draadalgen door oxidatie vernietigd. De algen sterven af en lossen op. Draadalgen…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
 • Artikelnummer: 520499
 • Fabrikantnummer: 2903
 • EAN: 4260063161063

FIAP premiumcare ALGOXAN is het duurzaam beproefde, efficiënte product voor algenbestrijding. Door het snel vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van de draadalgen door oxidatie vernietigd. De algen sterven af en lossen op. Draadalgen…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d3b86f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 302: schadelijk bij inslikken
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d3b86f3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vijveronderhoud