FIAP 2933 Reiniger voor schadelijke stoffen 5 l

 • Artikelnummer: 520507
 • Fabrikantnummer: 2933
 • EAN: 4260063164972

FIAP premiumcare Diamond activeert de biologische afbraak van gezonken bladeren, afgestorven planten, visuitwerpselen, voedingsresten en andere organische bezinksels. Hiermee straalt uw vijver weer met een nieuwe glans. Complete reiniging van schadel…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
 • Artikelnummer: 520507
 • Fabrikantnummer: 2933
 • EAN: 4260063164972

FIAP premiumcare Diamond activeert de biologische afbraak van gezonken bladeren, afgestorven planten, visuitwerpselen, voedingsresten en andere organische bezinksels. Hiermee straalt uw vijver weer met een nieuwe glans. Complete reiniging van schadel…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d1575f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 302: schadelijk bij inslikken
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6d1575f4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vijveronderhoud