FIAP 2995 PVC reiniger 1 l

 • Artikelnummer: 551800
 • Fabrikantnummer: 2995
 • EAN: 4260063162787

Ideaal geschikt voor het PVC-buizensysteem voor vijveraanleg in combinatie met PVC-lijm bestnr. 55 17 98.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
 • Artikelnummer: 551800
 • Fabrikantnummer: 2995
 • EAN: 4260063162787

Ideaal geschikt voor het PVC-buizensysteem voor vijveraanleg in combinatie met PVC-lijm bestnr. 55 17 98.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
Vulhoeveelheid 1000 ml
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Soortnaam PVC reiniger

Technische specificaties

Vulhoeveelheid 1000 ml
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Soortnaam PVC reiniger

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6cd4dabb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2b11b726[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P 370+378: In geval van brand: blussen met…
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6cd4dabb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2b11b726[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vijveraanleg