Kärcher Accessoirebox Bike 2.643-858.0

 • Artikelnummer: 2342706
 • Fabrikantnummer: 2.643-858.0
 • EAN: 4054278242415

Met de optimaal afgestemde accessoires van de Bike-accessoirebox reinigt u fietsen en fietsapparatuur grondig en voorzichtig. De universele borstel met zachte borstelharen kan op het pistool worden aangebracht en verwijdert hardnekkig vuil. Met het r…

 • Artikelnummer: 2342706
 • Fabrikantnummer: 2.643-858.0
 • EAN: 4054278242415

Met de optimaal afgestemde accessoires van de Bike-accessoirebox reinigt u fietsen en fietsapparatuur grondig en voorzichtig. De universele borstel met zachte borstelharen kan op het pistool worden aangebracht en verwijdert hardnekkig vuil. Met het r…

Soortnaam Accessoirebox Bike

Technische specificaties

Soortnaam Accessoirebox Bike

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76e76b23[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76e76b23[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Hogedrukreiniger-accessoires