OBO Bettermann 5408060 isCon EPPA 004 Montage-accessoires

 • Artikelnummer: 1962728
 • Fabrikantnummer: 5408060
 • EAN: 4012195813781

Zellulose-Polypropylen-papier met schurende pagina's, meervoudig gevouwen gedrenkt met 2,8 ml impragnierlosung voor het reinigen van de buitenmantel van de OBO iscon-leitung

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Artikelnummer: 1962728
 • Fabrikantnummer: 5408060
 • EAN: 4012195813781

Zellulose-Polypropylen-papier met schurende pagina's, meervoudig gevouwen gedrenkt met 2,8 ml impragnierlosung voor het reinigen van de buitenmantel van de OBO iscon-leitung

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Soort accessoires=overige
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Fabrikantnr. 5408060
Soortnaam Montage-accessoires

Technische specificaties

 • Soort accessoires=overige
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Fabrikantnr. 5408060
Soortnaam Montage-accessoires

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c914507[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2891684a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Waarschuwing
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 272: verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P 273: voorkom lozing in het milieu.
 • P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c914507[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2891684a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Bliksembeveiliging, aarding