PlastiDip Plasti Dip Vloeibaar rubber Kleur Transparant 61001021 200 g

  • Artikelnummer: 888179
  • Fabrikantnummer: 61001021
  • EAN: 4260178230135

Plasti Dip vloeibaar rubber beschermt, gommeert, bedekt, verzegelt, dempt, markeert en heeft een antislipwerking. Zelfs onder extreme omstandigheden - bij temperaturen van -34 °C - +93 °C - wordt een hoge flexibiliteit van meer dan 400% bereikt. Plas…

  • Gratis levering vanaf €50,- (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • 2 jaar garantie
  • BeCommerce Kwaliteitslabel
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Schadelijk (GHS07)
Signaalwoord bij gevaarlijke stoffen
Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 331: GEEN braken opwekken. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
Gevaarlijke stoffen EU, R-zinnen
R 38: Irriterend voor de huid , R 11: Licht ontvlambaar , R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Kleur Transparant
Bijzonderheden UV-bestendig , Weerbestendig

Technische specificaties

Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk voor het milieu (GHS09) , Schadelijk (GHS07)
Signaalwoord bij gevaarlijke stoffen
Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 225: licht ontvlambare vloeistof en damp , H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. , P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. , P 331: GEEN braken opwekken. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
Gevaarlijke stoffen EU, R-zinnen
R 38: Irriterend voor de huid , R 11: Licht ontvlambaar , R 51/53: Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Kleur Transparant
Bijzonderheden UV-bestendig , Weerbestendig

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie