Revell 05599 RMS Titanic + 3D Puzzle Eisberg Boot (bouwpakket) 1:600

 • Artikelnummer: 2265761
 • Fabrikantnummer: 05599
 • EAN: 4009803055992

Ijsberg vooruit! Deze waarschuwing kwam voor de Titanic helaas te laat, zodat ze na de botsing in de ijzige overstromingen van de Atlantische Oceaan overging. De scène van de ernstige botsing kan met deze set uit het easy-click bouwpakket van de RMS …

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 2265761
 • Fabrikantnummer: 05599
 • EAN: 4009803055992

Ijsberg vooruit! Deze waarschuwing kwam voor de Titanic helaas te laat, zodat ze na de botsing in de ijzige overstromingen van de Atlantische Oceaan overging. De scène van de ernstige botsing kan met deze set uit het easy-click bouwpakket van de RMS …

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4fd83fc9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@343a8773[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4fd83fc9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@343a8773[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten