Revell 05685 Schaufelradbagger 289 Ltd.Edition Bouwvoertuig (bouwpakket) 1:1200

 • Artikelnummer: 2252441
 • Fabrikantnummer: 05685
 • EAN: 4009803056852

Ter bevordering van de bruinkool worden de grootste machines van de wereld gebruikt. Verzoekt de 13.000 ton zware, 200 meter lange graafmachine 289 dagelijks 300.000 m³ (!) Afgegraven grond of kolen. 100 elektromotoren, totaal vermogen 17.000 kW (22.…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 2252441
 • Fabrikantnummer: 05685
 • EAN: 4009803056852

Ter bevordering van de bruinkool worden de grootste machines van de wereld gebruikt. Verzoekt de 13.000 ton zware, 200 meter lange graafmachine 289 dagelijks 300.000 m³ (!) Afgegraven grond of kolen. 100 elektromotoren, totaal vermogen 17.000 kW (22.…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@54fd041e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@38585a2e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@54fd041e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@38585a2e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten