Revell 07668 Jaguar E-Type Coupé Auto (bouwpakket) 1:24

 • Artikelnummer: 2265763
 • Fabrikantnummer: 07668
 • EAN: 4009803076683

De mooiste ooit gebouwde auto - dat heeft niemand minder gezegd dan Enzo Ferrari over het legendarische Jaguar E-type. Onder de welhaast zinderende carrosserie met niet-eindige kap werkte een 3,8 liter rijdenzescilinder, die de Coupé in 7 seconden na…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 2265763
 • Fabrikantnummer: 07668
 • EAN: 4009803076683

De mooiste ooit gebouwde auto - dat heeft niemand minder gezegd dan Enzo Ferrari over het legendarische Jaguar E-type. Onder de welhaast zinderende carrosserie met niet-eindige kap werkte een 3,8 liter rijdenzescilinder, die de Coupé in 7 seconden na…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7889dbec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7395a5af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7889dbec[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7395a5af[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten