Revell 66779 Star Wars X-wing Fighter Science Fiction (bouwpakket) 1:57

 • Artikelnummer: 2265750
 • Fabrikantnummer: 66779
 • EAN: 4009803667799

Zeer eenvoudige modelbouwset van de belangrijkste jager van de Rebellenalliantie. De T-65 X-vleugeljager heeft zijn naam aan zijn boven elkaar geplaatste dubbele vleugels te danken, die tijdens gevechten een X vormen om het vuurbereik van de piloot t…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 2265750
 • Fabrikantnummer: 66779
 • EAN: 4009803667799

Zeer eenvoudige modelbouwset van de belangrijkste jager van de Rebellenalliantie. De T-65 X-vleugeljager heeft zijn naam aan zijn boven elkaar geplaatste dubbele vleugels te danken, die tijdens gevechten een X vormen om het vuurbereik van de piloot t…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@16b3a218[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64146cad[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 241: explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@16b3a218[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@64146cad[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten