Revell 67034 Porsche Panamera Turbo Auto (bouwpakket) 1:24

 • Artikelnummer: 1620590
 • Fabrikantnummer: 67034
 • EAN: 4009803670348

Model bouwpakket tot de fraai vormgegeven, dynamische sportwagen van topklasse van Porsche, die in de 2e generatie sinds november 2016 verkrijgbaar is.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1620590
 • Fabrikantnummer: 67034
 • EAN: 4009803670348

Model bouwpakket tot de fraai vormgegeven, dynamische sportwagen van topklasse van Porsche, die in de 2e generatie sinds november 2016 verkrijgbaar is.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@13f787e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6599e3ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@13f787e0[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6599e3ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten