Revell 67037 58 Corvette Roadster Auto (bouwpakket) 1:25

 • Artikelnummer: 1669141
 • Fabrikantnummer: 67037
 • EAN: 4009803670379

Modelbouwpakket van de wereldwijd bekende Amerikaanse sportwagen van de eerste generatie. Aan de basis van het langdurige succes van de Corvette ligt de C1 van de jaren 1957 en 1958.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1669141
 • Fabrikantnummer: 67037
 • EAN: 4009803670379

Modelbouwpakket van de wereldwijd bekende Amerikaanse sportwagen van de eerste generatie. Aan de basis van het langdurige succes van de Corvette ligt de C1 van de jaren 1957 en 1958.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
Schaal 1:25
Fabrikantnr. 67037
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Auto (bouwpakket)

Technische specificaties

Schaal 1:25
Fabrikantnr. 67037
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Auto (bouwpakket)

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@663d9d14[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@661d8117[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@663d9d14[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@661d8117[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten