Revell 67038 76 Ford Torino Auto (bouwpakket) 1:25

 • Artikelnummer: 1620592
 • Fabrikantnummer: 67038
 • EAN: 4009803670386

Modelbouwpakket van de ruim bemeten voertuig de bovenste middenklasse. Wereldwijde bekendheid kreeg de Torino door een Amerikaanse thrillers erie die vanaf 1975 door het apparaat is. De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1620592
 • Fabrikantnummer: 67038
 • EAN: 4009803670386

Modelbouwpakket van de ruim bemeten voertuig de bovenste middenklasse. Wereldwijde bekendheid kreeg de Torino door een Amerikaanse thrillers erie die vanaf 1975 door het apparaat is. De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15629bea[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b46eb1d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@15629bea[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3b46eb1d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten