Revell 67179 Porsche 911 Turbo Auto (bouwpakket) 1:24

 • Artikelnummer: 1620593
 • Fabrikantnummer: 67179
 • EAN: 4009803671796

Veeleisende modelbouwpakket voor de 260 PK sterke Porsche 911 Turbo, die bij de introductie in 1974 de snelste series sportwagen ter wereld was.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1620593
 • Fabrikantnummer: 67179
 • EAN: 4009803671796

Veeleisende modelbouwpakket voor de 260 PK sterke Porsche 911 Turbo, die bij de introductie in 1974 de snelste series sportwagen ter wereld was.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
Schaal 1:24
Fabrikantnr. 67179
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Auto (bouwpakket)

Technische specificaties

Schaal 1:24
Fabrikantnr. 67179
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Auto (bouwpakket)

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@e4b2814[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5d8b19d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@e4b2814[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5d8b19d8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten