Revell 67820 Porsche Junior 108 Tractormodel (bouwpakket) 1:24

 • Artikelnummer: 1620594
 • Fabrikantnummer: 67820
 • EAN: 4009803678207

Eenvoudige modeldata bouwpakket tot de legendarische, robuuste Porsche Junior 108, die van de Porsche Diesel motorenbouw GmbH vanaf de late jaren '50 jaar vervaardigd.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
 • Artikelnummer: 1620594
 • Fabrikantnummer: 67820
 • EAN: 4009803678207

Eenvoudige modeldata bouwpakket tot de legendarische, robuuste Porsche Junior 108, die van de Porsche Diesel motorenbouw GmbH vanaf de late jaren '50 jaar vervaardigd.

De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Revell
Schaal 1:24
Fabrikantnr. 67820
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Tractormodel (bouwpakket)

Technische specificaties

Schaal 1:24
Fabrikantnr. 67820
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Soortnaam Tractormodel (bouwpakket)

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2070cafb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63ca6def[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2070cafb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@63ca6def[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Plastic bouwpakketten