Söll GH-test Reagens Totale hardheid 1 stuks

  • Artikelnummer: 103067
  • Fabrikantnummer: 14065
  • EAN: 4021028140659

Voor de exacte bepaling van de totale waterhardheid. Snel en kinderlijk eenvoudig. Voldoende voor max. 70 afzonderlijke metingen.

  • Garantie: minimaal 2 jaar
  • Fabrikant: Söll
  • Gratis levering vanaf €50,- (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • 2 jaar garantie
  • BeCommerce Kwaliteitslabel
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Inhoud 1 stuks
Diepte 44 mm
Hoogte 90 mm
Breedte 44 mm
Meetwaarde Totale hardheid
Gewicht 53 g
Soortnaam Reagens

Technische specificaties

Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 262: contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. , P 301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Inhoud 1 stuks
Diepte 44 mm
Hoogte 90 mm
Breedte 44 mm
Meetwaarde Totale hardheid
Gewicht 53 g
Soortnaam Reagens

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Reagentia