WD-40 300 ml

 • Artikelnummer: 2345479
 • Fabrikantnummer: 49662
 • EAN: 5032227496620

De gecombineerde werking van al zijn eigenschappen maakt deze multispray tot probleemoplosser nr. 1. De spray combineert 5 producten:- roestverwijderaar- smeermiddel- contactspray- reiniger- corrosiebescherming.Het is een siliconenvrije, organische s…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: WD40
 • Artikelnummer: 2345479
 • Fabrikantnummer: 49662
 • EAN: 5032227496620

De gecombineerde werking van al zijn eigenschappen maakt deze multispray tot probleemoplosser nr. 1. De spray combineert 5 producten:- roestverwijderaar- smeermiddel- contactspray- reiniger- corrosiebescherming.Het is een siliconenvrije, organische s…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: WD40

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72f58099[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6bd6e4fa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P 301+310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 331: GEEN braken opwekken.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72f58099[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6bd6e4fa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen