WD-40 Multi-Use Product 5L jerrycan

 • Artikelnummer: 811891
 • Fabrikantnummer: 49505
 • EAN: 5032227495005

Als u veel met WD-40 werkt, is een spuitbus vaak niet groot genoeg. Deze jerrycan met 5 liter WD-40 Multi-Use Product is perfect voor professionele gebruikers.WD-40 is gebruiksvriendelijk. Het verdringt vocht om roest te voorkomen en elektrische syst…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: WD40
 • Artikelnummer: 811891
 • Fabrikantnummer: 49505
 • EAN: 5032227495005

Als u veel met WD-40 werkt, is een spuitbus vaak niet groot genoeg. Deze jerrycan met 5 liter WD-40 Multi-Use Product is perfect voor professionele gebruikers.WD-40 is gebruiksvriendelijk. Het verdringt vocht om roest te voorkomen en elektrische syst…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: WD40

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b4147e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@71e9043[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d5e9162[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 226: ontvlambare vloeistof en damp
 • H 304: kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P 301+310+331: NA INSLIKKEN: direct ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6b4147e1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@71e9043[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d5e9162[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen