Exploderende accu's, hoe groot is dat gevaar?

Exploderende accu's

Het is al vaak in het nieuws geweest en het internet staat er vol mee; exploderende accu’s. Gezien de waarschuwingen op de accu, is het niet moeilijk te geloven dat de accu van een laptop of smartphone een explosie kan veroorzaken. Waar dit fenomeen vroeger nauwelijks voorkwam, lijkt de li-ion accu (lithium-ion) wel een explosief karakter te hebben. 

Een bekend voorbeeld van een ontploffende accu (onterecht ook wel batterij genoemd) is de exploderende Dell laptop accu tijdens een conferentie, welke wereldwijd het nieuws heeft gehaald. Met een snelle speurtocht op Youtube krijgt u al snel vele resultaten waarbij de accu (al dan niet geholpen) uit zichzelf ontvlamt.

Ontploffing van een accu?

Maar ontploft een accu nu echt zo snel als de berichten doen vermoeden? Het is zeker zo dat een accu kan exploderen. Maar de kans dat een (door de fabrikant geteste) accu onder normale omstandigheden uit zichzelf tot een explosie leidt, is zeer klein. Moderne accu’s worden tijdens de productie namelijk aan een strenge controle onderworpen, wat de kans op ontploffing al aanzienlijk verkleind. Daarnaast beschikken de meeste moderne accu’s en/of apparaten over een geavanceerde functie voor het controleren van de temperatuur.

Blootstellen van een accu aan hoge temperaturen

Wanneer de accu van bedenkelijke afkomst is (met andere woorden, als er bovenmatig op de kwaliteit is bezuinigd), dan is het ontploffingsgevaar wat prominenter aanwezig. Bij een ‘normale’ accu komt dit eigenlijk zelden voor. Het maakt hierbij normaal gesproken niet uit of het een officiële merkaccu is of een voordeliger alternatief van een B-merk. Een andere reden is het langdurig blootstellen van de accu aan (veel) te hoge temperaturen. In deze situatie kan de accu of powerbank in theorie dusdanig worden belast dat deze ontvlamt.

Er kan worden geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een accu tijdens normaal gebruik uit zichzelf explodeert. In uitzonderlijke gevallen kan de accu echter wel ontvlammen, de kans hierop is echter vele malen groter wanneer de situatie door de gebruiker wordt gemanipuleerd.