Duurzaamheid

De Conrad Group zet zich nadrukkelijk in voor een ecologisch en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. Het bewuste gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het creëren van eerlijke arbeidsomstandigheden staan daarom al vele jaren centraal in onze bedrijfsactiviteiten.

Om onze inspanningen transparant te houden en u te informeren over onze volgende stappen, stellen we jaarlijks een duurzaamheidsraport voor u op volgens de universele GRI 2021-standaarden. Dit duurzaamheidsraport kunt u hieronder in het Engels downloaden.


 

Als onderdeel van het wereldwijde netwerk van het UN Global Compact zet Conrad Electronic zich ook in voor de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding, waarmee het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid onderstreept.Systematische beoordelingen van duurzaamheidsmanagement bij Conrad kunnen worden bekeken via onafhankelijke beoordelingen van EcoVadis, Integrity Next en Supplier Assurance.

"Eerlijke arbeidsomstandigheden en de bescherming van het milieu en het klimaat vormen al vele jaren de basis van ons ondernemend handelen bij Conrad Electronic. Duurzaamheid is een centraal onderdeel van ons succes."

Ralf Bühler, CEO Conrad Electronic

Onze duurzaamheidsonderwerpen

Naleving & toeleveringsketen

Onze bedrijfsactiviteiten worden
geleid door strenge milieu- en
sociale normen.

Sociale verantwoordelijkheid

Conrad Electronic staat voor hoge
sociale normen en jarenlange
sociale betrokkenheid.

Milieu en klimaatbescherming

Ons milieubeheersysteem is EMAS-
gecertificeerd en besteedt veel aandacht
aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Kwaliteit en gebruikersbescherming

De Conrad kwaliteitsbelofte
en informatie over
REACH en RoHS.

Circulaire economie &
milieuvriendelijke producten

Onze initiatieven op het gebied van circulaire
economie en hoe u milieuvriendelijke
producten kunt herkennen.

Recycling en
afvalverwijdering  

Informatie over verwijdering van oude
apparaten, batterijen, lampen en verpakkingen.