Wat zijn anemometers?

Een anemometer of windmeter is een meetinstrument dat de windsnelheid kan meten. De cup anemometer is de meest gebruikte en bestaat uit drie of vier halve bollen (cups) die met stangetjes vastzitten aan een draaibare as. Doordat de wind op de holle zijde van de halve bollen meer kracht uitoefent dan op de bolle zijde, komt het molentje door de wind in beweging. De beweging van de bollen wordt via de as omgezet met een dynamo in een elektrisch spanningssignaal. De sterkte van dit signaal is een maat voor de windsnelheid. Voor de windrichting wordt hierbij meestal een windvaan gebruikt.

Wat is een schoepenrad?

Het schoepenrad is een andere vorm van een anemometer en wordt gebruikt om de luchtsnelheid in kanalen (mijngangen, airconditioning) of gebouwen te meten. Dit type heeft een molentje met wieken in vleugelvorm of een wieltje met schoepen. De as loopt evenwijdig met de richting van de wind. Door een gekoppelde dynamo wordt de beweging omgezet in elektrische spanning.

Thermische anemometers

Deze windmeter bestaat uit twee verwarmde Pt100-meetsensoren die onderling constant in temperatuur verschillen. Zeer vergelijkbaar met de klassieke hot wire anemometer, waarbij de afkoeling een maat is voor de stroomsnelheid van de wind. Door de langsstromende lucht koelen de sensoren af. De elektrische stroom die nodig is om het temperatuurverschil te onderhouden wordt gemeten en is een maat voor de luchtsnelheid.

De ultrasone anemometer berust op het principe dat de voortplantingssnelheid van geluid verandert met de windsnelheid. Ook is de windrichting af te leiden en kunnen windstoten en pieken gemeten worden. Deze anemometer wordt vaak gebruikt om hele lage windsnelheden precies te meten.

De Laser Doppler anemometers werken op basis van licht. Lichtverstrooiing door deeltjes in de stromende lucht kunnen ook gebruikt worden om de windsnelheid te meten. Terugkerend licht heeft tweemaal een Dopplereffect ondergaan, waaruit de snelheid kan worden gevonden.

De pitotbuis is een meetinstrument voor het meten van de druk in een gas- of vloeistofstroom. Dit instrument bestaat uit een buis met een opening aan de voorkant en aan de zijkant. Aan de voorkant wordt de dynamische druk gemeten en aan de zijkant de statische druk. Uit het verschil wordt de snelheid berekend. De pitotbuis meet de snelheid maar op één punt, daarom worden er vaak meerdere pitotbuizen tegelijk ingezet. Vliegtuigen zijn uitgerust met een pitotbuis om de snelheid van de langsstromende lucht te meten. Ook in windtunnels wordt voor de meting van de stroomsnelheid vaak deze methode gebruikt. Conrad biedt u een ruim assortiment anemometers.