Uitleg: decibelmeters

Een geluidsniveaumeter of decibelmeter is een handig meetinstrument om het geluidsniveau te meten. Het meetinstrument bevat een microfoon, elektronica en een display. De meeste decibelmeters werken op een batterij. Decibelmeters zijn standaard meettoestellen en worden vaak gebruikt voor het onderzoeken van geluidsoverlast.

Het geluidsniveau is een afgeleide waarde van de geluidsdruk en wordt uitgedrukt in dB (decibel). De prestaties van geluidsmeters zijn vastgelegd in internationale normen van de IEC. Zo zijn de A-weging, de B-weging en de C-weging gedefinieerd. Geluid dat is gemeten met een A-filter wordt uitgedrukt in dB(A). Als het geluid erg hard is (100 dB of meer), dan is de ervaring van de "luidheid" constanter over het hoorbare frequentiegebied (het filter is dan vlakker). Dan kunnen de "B"- en "C"-weging gebruikt worden. In de praktijk worden deze wegingen echter maar weinig toegepast. Er zijn 2 verschillende klassen van nauwkeurigheid, klasse 1 en 2. De klasse 1 meters zijn geschikt voor zeer nauwkeurige metingen, voor in bijvoorbeeld een laboratorium of voor het vaststellen of de geluidsproductie voldoet aan wettelijke eisen of aan de milieu eisen. De klasse 2 meters zijn iets minder nauwkeurig, maar kunnen prima gebruikt worden om een indicatie te krijgen van het geluidsniveau. De klasse 1 meters zijn meestal een stuk duurder dan de klasse 2 meters.

Om de nauwkeurigheid van de geluidsmeters te waarborgen moeten deze regelmatig gekalibreerd worden. Tevens dient vlak voor de meting de werking van het apparaat gecontroleerd te worden met behulp van bijvoorbeeld een pistonfoon. Een pistonfoon (pistonphone) is een kalibratie-instrument dat veelal wordt gebruikt om het meetsysteem op het lab of kantoor te kalibreren. In de microfoon wordt de wisselende geluidsdruk die op het membraan van de microfoon terecht komt omgezet in een elektrische spanning. Voor het meten van geluid wordt altijd een integratietijd gebruikt, om het tijdsignaal uit de microfoon om te zetten naar een RMS waarde.

Geluidsmeters zijn er in verschillende soorten en maten. De voordeligste kunt u al kopen voor 30 euro terwijl de duurste rond de 10.000 euro zal liggen. Deze prijsverschillen komen natuurlijk ergens vandaan. Het heeft te maken met de nauwkeurigheid waarbij het geluid gemeten kan worden. De voordeligste geluidsmeter kan bijvoorbeeld het geluid registeren van ± 3 dB terwijl dit bij de nauwkeurigste geluidsmeter ± 0,5 dB is. Daarnaast is het meetbereik van belang en hoe laag de meter kan meten. Het laatste heeft te maken met de eigen ruis van het meetsysteem van de geluidsmeter. Met goedkopere geluidsmeters kunt u bijvoorbeeld vaak geen geluidsniveaus meten lager dan 35 á 40 dB. Daarnaast is van belang of over alle frequenties dezelfde nauwkeurigheid geldt (frequentie response). U leest natuurlijk altijd wel een getal af, alleen is dat niet het werkelijke geluidsniveau dat u wilt meten.

Bij Conrad bieden wij u decibelmeters in verschillende prijscategorieën.