Single-Creditor

Op een Marktplaats (een website met meerdere leveranciers) is het hebben van één crediteur een groot voordeel. In principe bestelt een organisatie de producten bij meerdere leveranciers, op één online platform en betaalt hij ook in één keer de factuur. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt.Meer artikelen over e-ProcurementInkoopproces in een onderneming

Laten we eerst kort kijken naar bedrijfsaankopen om de functionaliteit van een Single-Creditor oplossing beter te begrijpen. In principe heeft een inkoper de taak alle goederen en diensten in te kopen die de onderneming nodig heeft. Deze kunnen worden onderverdeeld in strategische bedrijfsbenodigdheden zoals machines, voertuigen of grondstoffen en operationele bedrijfsbenodigdheden zoals gereedschappen, assemblages of reserveonderdelen. Terwijl strategische operationele vereisten ruim van tevoren kunnen worden gepland, moeten operationele en technische middelen door de inkoper vaak snel en op korte termijn worden ingekocht. Maar dat is niet het enige verschil.

Hoewel strategische bedrijfsbenodigdheden gemiddeld ongeveer 80% van het inkoopvolume (€) van een onderneming uitmaken, is het aantal leveranciers (n) met ongeveer 20% vrij beheersbaar.

De situatie is anders voor technische bedrijfsbenodigdheden. Indien een groot aantal verschillende producten nodig is, is het aantal leveranciers (schuldeisers) onvermijdelijk zeer hoog.

Ook al bedraagt het aankoopvolume in dit gebied slechts 20% van het totale volume, toch zijn de meeste crediteuren (ca. 80%) hier te vinden.

Crediteuren en omzetverdeling

Strategische benodigdheden

Technische 
benodigdhedenWat is de Single-Creditor oplossing?

Enerzijds is het grote aantal verschillende leveranciers noodzakelijk om alle produkten te kunnen bestellen die nodig zijn voor de goede werking van een onderneming. Anderzijds is het soms enorme aantal leveranciers vaak een groot probleem probleem voor ondernemingen. Om een bestelproces mogelijk te maken, moet elke afzonderlijke leverancier eerst in het leveranciersregister worden opgenomen. Ook moet de inkoper vooraf gesprekken voeren, onderhandelen over voorwaarden en contracten ondertekenen. In combinatie met het regelmatig vereiste onderhoud door de leverancier betekent dit een enorme hoeveelheid werk. Bovendien hebben de toeleveringsbedrijven vaak verschillende procedures voor het aanvaarden van bestellingen en het leveren van goederen.

Bijgevolg zou het ideaal zijn als de volledige technische bedrijfseisen van één enkele leverancier zouden kunnen worden betrokken. 

Dit is precies waar Conrad Electronic's oplossing met één crediteur om de hoek komt kijken. 

Op ons sourcing platform vinden onze klanten niet alleen een groot aantal Conrad producten. Via onze aanvullende Marktplaatspartners of verkopers is een voortdurend groeiend aanbod met enkele miljoenen producten beschikbaar.

Dit betekent dat onze klanten hun volledige technische exploitatiebehoeften uitsluitend via Conrad Electronic kunnen dekken.

Het maakt niet uit of u een product van Conrad Electronic kiest of de voorkeur geeft aan een artikel van een Marktplaats-verkoper:

Conrad Electronic is altijd uw contact.Hoe werkt de Single-Creditor oplossing?

Om de Single Creditor oplossing te kunnen gebruiken, heeft u een ERP-systeem met OCI-aansluiting nodig of gebruikt u de Conrad Smart Procure-oplossing (CSP) voor uw in-house goedereninkoopsysteem. Na succesvolle aansluiting heeft u volledige toegang tot het gehele productaanbod van het Conrad Sourcing Platform. Of u kunt alleen de artikelgroepen die relevant zijn voor uw bedrijf laten activeren.

1. Bestelprocedure

De benodigde producten kunnen worden besteld via uw OCI/CSP-verbinding. Het maakt niet uit of het artikel uit het Conrad assortiment komt of van een Marktplaats partner.


2. Levering van goederen

De goederen worden dan hetzij rechtstreeks via Conrad, hetzij via de respectieve verkoper geleverd. In het geval van gemengde bestellingen met Conrad- en Verkoper-producten, worden eventuele verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht.


3. Rekening

Ongeacht of u een product uit het Conrad-assortiment of een artikel van een Marktplaats-verkoper hebt gekocht, ontvangt u altijd de factuur voor de goederen van Conrad Electronic.


4. Betalingsproces

Betaling van de factuur geschiedt in beginsel altijd aan Conrad Electronic. Voor producten die via een Marktplaats-verkoper zijn gekocht, zullen wij de betalingen doorsturen.


Ook bij eventuele retourzendingen van bestelde goederen en de bijbehorende creditnota's is Conrad Electronic altijd uw aanspreekpunt.Wat zijn de voordelen van de oplossing met één schuldeiser?

  • Met uw OCI- of CSP-aansluiting hebt u snel toegang tot een grote verscheidenheid van producten en kunt u gemakkelijk uw volledige technische exploitatiebehoeften dekken.

  • Aangezien uw contactpersoon en factureringspartij altijd Conrad Electronic is, hoeft slechts één crediteur of leverancier in uw systeem te worden beheerd. Hierdoor worden de inkoop en de boekhouding aanzienlijk ontlast.

  • De soms tijdrovende onderhandelingen en afspraken met de vertegenwoordigers van de leveranciers over minimumhoeveelheden, kortingen en verkoopdoelstellingen komen volledig te vervallen.

  • Het omslachtige opzoeken in brochures of het vervelende zoeken in diverse online winkels wordt overbodig, aangezien alle producten op ons sourcing platform worden aangeboden.

  • Aangezien de aansluiting op het produktassortiment en de facturering elektronisch via OCI / CSP verlopen, kunnen bestellingen en aanvragen zeer snel worden verwerkt.

  • Door het inkoopproces te optimaliseren via het model van de enige schuldeiser, bespaart u van bij het begin veel tijd en ook kosten.Samenvatting van de belangrijkste informatie 

Vaak zijn het kleine onderdelen, zoals een defect relais of een defecte voedingseenheid, die leiden tot het uitvallen van productiemachines of tot onderbrekingen in het bedrijfsproces. Dan moet er snel en efficiënt een remedie worden gevonden. Daarom moet er altijd een geschikte aanbieder/leverancier zijn voor de aanschaf van de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen.

Dit leidt echter zeer snel tot een wildgroei van geschikte leveranciers, die pas later met enorm veel werk en onderhoud kan worden beheerd. De Single Creditor Solution is dan uw perfecte hulpmiddel voor leveranciersconsolidatie of voor leveranciersbundeling, waarbij u het aantal schuldeisers tot een minimum beperkt. De bespaarde tijd maakt uw inkooppersoneel vrij voor andere belangrijke taken. Dit geeft u een merkbaar marktvoordeel ten opzichte van uw concurrenten zonder oplossing met één crediteur.