IP-beschermingsklasse

Wat is de IP-beschermingsklasse?

De IP beveiligingsklasse, ook wel International Protection Rating, is een codering voor elektrische apparatuur die staat voor de mate van beveiliging van het betreffende apparaat. De code geeft aan in hoeverre het elektronische apparaat of de behuizing is beveiligd tegen vocht, water, aanraking etc. U vindt deze IP-code op het apparaat zelf of in de handleiding. Op onze de website vindt u de beschermingsklasse altijd in de technische specificaties.

1e cijfer Bescherming Betekenis
x Geen bescherming -
1x Grote voorwerpen Bescherming tegen plotseling, oppervlakkig contact met de hand. Beschermt tegen binnendringen van vaste voorwerpen die groter zijn dan 50 mm
2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen vingeraanraking . Alleen veilig voor aanraking met meetapparatuur. Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen die groter zijn dan 12,5 mm
3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met gereedschap. Veilig voor aanraking alleen voor meetapparatuur. Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen welke groter zijn dan 2,5 mm
4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met gereedschap. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen die groter zijn dan 1 mm
5x Stofbescherming Veilig voor aanraking door de geheel gesloten behuizing. Niet compleet beschermd tegen stof, maar voldoende bescherming om goed te blijven functioneren
6x Stofvrij Aanrakingsveilig door geheel gesloten behuizing. Complete bescherming tegen stof
2e cijfer Bescherming Betekenis
x Geen bescherming -
x1 Drupdicht Type I Geen schade bij blootstelling aan verticale waterdruppels
x2 Drupdicht Type II Geen schade bij druppels die onder een hoek van 15° vallen
x3 Spatdicht Geen schade bij besproeiing (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
x4 Plensdicht Geen schade bij besproeiing (10 l/min)
x5 Sproeidicht Geen schade bij besproeiing (12,5 l/min)
x6 Waterbestendig Geen binnendringen van water wanneer bespoten (100 l/min)
x7 Dompeldicht Geen binnendringen van water wanneer ondergedompeld (30 min op 1 m)
x8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water mits onder opgegeven omstandigheden
x9 Vochtdicht Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Voor welke apparaten geldt de IP klasse?

De IP-beschermingsklasse is vooral terug te vinden bij artikelen zoals verlichting, behuizingen en apparaten die in een vochtige omgeving gebruikt worden. Goede voorbeelden zijn buitenlampen, schakelkastenlasdozen en bewakingscamera’s.

Het is niet zo dat een bewakingscamera zonder IP-beschermingsklasse per definitie niet in een vochtige omgeving te gebruiken is. Een juiste (veilige) werking is in deze gevallen echter niet te garanderen. Ga bij twijfel altijd het zekere voor het onzekere en kies voor een veilige mate van bescherming. Wanneer een buitenlamp uit de regen hangt is het toch aan te raden een lamp met bijvoorbeeld de IP44 klasse aan te schaffen. Er kan namelijk ook condens de lamp binnentreden met alle negatieve gevolgen van dien.