Reiniging met UV-C desinfectie

UVC-desinfectieapparatuur maakt bacteriën en virussen in de lucht in de ruimte en op oppervlakken onschadelijk. Zij zenden kortgolvige UV-C-straling uit die micro-organismen doodt en zo voor een kiemvrije omgeving zorgt. Hoe dit in de praktijk werkt en waar u op moet letten bij het gebruik van UVC-desinfectieapparatuur leggen wij u graag uit.

UV-C-desinfectieapparatuur: virusvrij door gebruik van licht

UV-C-desinfectieapparatuur doodt ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, gisten, sporen of schimmels door hun omgeving te bestralen met UV-C-licht. Met hun hulp kunnen voorwerpen en oppervlakken alsmede water en lucht worden gedesinfecteerd. Krachtige apparaten kunnen bijvoorbeeld in minder dan een uur ruimtes tot 100 m³ volledig ontsmetten. De toepassingsgebieden voor UVC-desinfectieapparatuur zijn divers. Zij worden gebruikt in medische inrichtingen zoals ziekenhuizen, dokterspraktijken en laboratoria, maar ook in bedrijven, ondernemingen en de industrie voor de ontsmetting van werk-, kantoor- of productieruimten. Bovendien worden zij gebruikt in hotels, restaurants, sportscholen, openbare vergaderzalen, kleuterscholen, onderwijsinstellingen zoals scholen of universiteiten en vele andere gebieden.

Hoe werkt desinfectie met UV-straling?

Ultraviolet licht gebruiken voor ontsmetting is geen nieuw concept. De UV-ontsmettingstechnologie wordt al vele jaren gebruikt in bijvoorbeeld klinieken en medische praktijken. In de levensmiddelenproductie en de waterbehandeling wordt UV-licht ook gebruikt voor desinfectie. Maar wat is UV-licht en wat doet het precies? Ultraviolet licht is niet-zichtbaar licht in een golflengtegebied van 100 tot 400 nanometer (nm). Dit bereik kan worden onderverdeeld in drie subbereiken:

 • UV-A (315-350 nm)
 • UV-B (280-315 nm)
 • UV-C (100-280 nm)

UV-C-licht is de kortste golflengte en zeer energierijk. Vanaf een golflengte van 254 nm is het in staat nucleïnezuren te vernietigen, die deel uitmaken van het genetisch materiaal van bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Een bijzonder doeltreffend DNA- of RNA-beschadigend effect treedt op bij golflengten rond 260 nm. Als het genetisch materiaal van een bacterie of virus beschadigd is, is het niet langer in staat zich voort te planten. De doeltreffendheid van UV-C-desinfectie hangt af van de intensiteit en de duur van de bestraling. De bestralingsintensiteit moet hoog genoeg zijn en de bestralingsduur lang genoeg om de micro-organismen te neutraliseren.

Voordelen van de UV-C-methode in vergelijking met ontsmettingsmaatregelen met chemicaliën

Ontsmetting met UV-licht biedt verschillende voordelen ten opzichte van chemische ontsmetting.

 • Eenvoudig in gebruik
  Een groot voordeel is het gebruiksgemak. Terwijl chemische ontsmettingsmiddelen, zoals oplossingen met chloor of formaldehyde, moeten worden aangebracht, inwerken en soms weer moeten worden afgeveegd, doen UV-stralen het werk bij wijze van spreken vanzelf. Ook bij het desinfecteren van oppervlakken met chemicaliën moet u uiterst grondig te werk gaan. Gebieden die niet worden bereikt of onopzettelijk worden overgeslagen tijdens het afvegen of aanbrengen, zijn lacunes in de desinfectie die een potentieel infectierisico blijven vormen. Aangezien UV-stralen worden gebruikt om zowel oppervlakken als de lucht in de ruimte gelijkmatig te steriliseren, kunnen deze lacunes in de desinfectie worden opgevuld.
 • Niet bestand tegen UV-straling
  Bovendien kunnen bacteriën, virussen en ziektekiemen geen resistentie ontwikkelen tegen UV-straling omdat dit een natuurkundig verschijnsel is. Daarentegen is het niet ongewoon dat ziekteverwekkers na verloop van tijd immuun worden voor chemische agentia. UV-licht is in principe altijd doeltreffend. Een ander voordeel is dat UV-C-stralen kunnen worden gebruikt om alle oppervlakken te ontsmetten, ook oppervlakken die gevoelig zijn voor chemicaliën. Bovendien ontstaan er geen bijproducten, residuen, verkleuringen of geuren.

Waar moet u op letten bij het toepassen van UV-C desinfectie?

UV-straling kan een gezondheidsrisico voor de mens vormen. Daarom moet bij de omgang met UV-C-apparaten om redenen van persoonlijke veiligheid en gezondheid op het werk op een aantal zaken worden gelet.
Ontsmettingssystemen kunnen probleemloos worden gebruikt als de UV-C-bron zich in een volledig ingekapselde eenheid bevindt of van buitenaf is afgeschermd. Dit zorgt ervoor dat mensen in de kamer niet in contact komen met de UV-straling. Het is ook veilig om UV-C-desinfectieapparatuur alleen te gebruiken wanneer er geen mensen in de ruimte zijn. Als de aanwezigheid van mensen niet kan worden uitgesloten, moet het ontsmettingssysteem aan bepaalde voorschriften voldoen: Bij gebruik op de werkplek moet erop worden toegezien dat de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk en de gespecificeerde grenswaarden voor UV-straling worden nageleefd. De grenswaarden zijn gespecificeerd in de Europese Richtlijn 2006/25/EG10 en ISO 15858. 
Ter oriëntatie: gedurende een 8-urige werkdag bedraagt de maximaal toelaatbare stralingsdosis 60 J/m² bij een golflengte van 254 nm. Er kunnen individuele maatregelen worden genomen om persoonlijke bescherming te waarborgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de UV-bron hoger aan het plafond te installeren om de afstand tot de aanwezigen te vergroten. In principe moet de installatie altijd vakkundig worden uitgevoerd.

Waar moet u op letten bij het kopen van een UV-C desinfectieapparatuur?

Bij de aankoop van UV-C-desinfectieapparatuur zijn er een paar factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Constructie
  In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de bouwmethode. Als het een systeem is met een ingekapselde of afgeschermde UV-bron, hoeft u geen verdere maatregelen te nemen. Bij een open ontwerp daarentegen moet u ervoor zorgen dat de aanwezige personen tijdens de werking voldoende tegen de straling worden beschermd. In dit verband zijn apparaten met een timerfunctie praktisch. Zij beginnen slechts enkele seconden na het inschakelen te werken, zodat er voldoende tijd is om de kamer te verlaten. Indien nodig kan ook een afstandsbediening worden gebruikt. Sommige versies zijn uitgerust met bewegingssensoren die het toestel onmiddellijk uitschakelen wanneer ze mensen in de buurt detecteren
 • Golflengte en stralingssterkte
  Bovendien moeten de gebruikte golflengte en bestralingssterkte bekend zijn. Oppervlakken en voorwerpen kunnen alleen op betrouwbare wijze worden gedesinfecteerd als de vereiste stralingsdosis en stralingsduur in acht worden genomen. Indien de fabrikant een minimumafstand en een minimumduur voorschrijft, dient u zich daar in ieder geval aan te houden. Voor luchtontsmettingseenheden zijn de ontsmettingsstraal, het luchtdebiet en de grootte van de ruimte relevante criteria. De lucht moet de UV-bron lang genoeg passeren, zodat de ziekteverwekkers die zich daarin bevinden op betrouwbare wijze door de straling worden gedood. In open kantoorruimten kunnen meerdere kleine eenheden een beter effect sorteren, aangezien één groot model meestal niet alle hoeken kan bestralen.

Tip: het plaatsen van UV-C desinfectieapparatuur

Een UV-C- luchtreiniger moet indien mogelijk in het midden van de kamer worden geplaatst. Als het direct voor een muur of een meubel wordt geplaatst, kan de lucht niet goed circuleren. Het gevolg zal dan zijn dat de lucht in de kamer ongelijk of onvolledig wordt gedesinfecteerd.

FAQ: veelgestelde vragen over desinfectie met UV-C licht

Wat is het nut van UV-lampen voor particulier gebruik?

UV-lampen voor thuisgebruik zijn nu verkrijgbaar in een grote verscheidenheid. Ze kunnen in de hand worden gehouden en over te ontsmetten oppervlakken of voorwerpen worden bewogen. Dergelijke lampen kunnen volstaan voor mobiel gebruik en occasionele behoeften, maar goedkope toestellen voor thuisgebruik zijn niet geschikt voor professionele omgevingen zoals klinieken of praktijken.

Wat is een UV-desinfectiebox?

UV-desinfectieboxen zijn gesloten systemen waarin juwelen, sleutels, kredietkaarten of andere alledaagse voorwerpen kunnen worden gesteriliseerd met behulp van UV-straling. Zij worden soms ook gebruikt voor het ontsmetten van medische apparatuur zoals chirurgisch bestek.