Informatie over VDE testapparatuur

Het periodiek keuren van diverse elektrische installaties en apparaten is inmiddels een gewoonte geworden. Personeel gaat uit van veilig gereedschap en de werkgever is gebaat bij een laag ongevallencijfer.

Vaak wordt hierbij alleen gedacht aan elektrische handgereedschappen, zoals een boormachine of een zaagmachine. Er zijn echter heel veel verschillende elektrische apparaten die mensen gebruiken tijdens hun werk, zoals:

  • Bureaulampen;
  • Computers;
  • Printers
  • Keukenapparatuur zoals bv koffieapparaten

Deze behoren ook tot de categorie elektrische arbeidsmiddelen. Een VDE apparatentester wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zelfs niet-elektrisch materieel kan geïnspecteerd en geregistreerd worden. Het is zeer geschikt voor vastgelegde activiteiten in de industrie, woningbouwverenigingen, Facility Management, keukenbouwbedrijven, timmermanswerkplaatsen, etc.

De richtlijnen voor het testen van elektrische apparaten staan vermeld in de NEN3140 norm. Als bij de keuring gebreken worden geconstateerd mogen deze apparaten niet meer worden gebruikt. Een keuring bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving. Als bij de visuele inspectie geen bijzonderheden worden aangetroffen kunnen de metingen worden uitgevoerd. 

Het testinstrument

Voor het uitvoeren van een NEN3140 test zijn verschillende apparatentesters verkrijgbaar. De minst kostbare toestellen zijn uitsluitend in staat tot het verrichten van de afzonderlijke metingen en het weergeven van de meetwaarde op een display.

Er zijn ook testinstrumenten die een aantal taken van u overnemen en daarmee sneller kunnen werken. Bij deze instrumenten dient u aan te geven of het om een klasse I of II toestel gaat, waarna de noodzakelijke tests automatisch worden uitgevoerd. Na elke test wordt de meetwaarde weergeven met het predicaat “OK” of “niet OK”. De grenswaarden van de NEN3140 norm zijn dan al ingevoerd in het meetinstrument.

Van elke test moeten de meetwaarden worden vastgelegd op een keuringscertificaat of in een lijst. Dit kan natuurlijk handmatig worden gedaan, maar dat is erg veel werk en kost veel tijd. Veel testinstrumenten hebben de mogelijkheid om testresultaten op te slaan in een geheugen, waarna deze met software op een PC kunnen worden uitgelezen en opgeslagen. Sommige instrumenten beschikken zelfs over een Qwertytoetsenbord om de informatie over het apparaat meteen in te kunnen voeren. Op die manier kan met het testinstrument op locatie worden getest, waarna aan het einde van de werkdag alle testresultaten in een computer kunnen worden gedownload voor opslag.

Om de zaak nog verder te automatiseren bestaan er ook nog systemen met barcodestickers. Hierbij wordt met een barcodescanner de sticker op het apparaat gescand, waarna alle relevante gegevens in het testinstrument staan. Als u veel apparaten moet testen kunt u met een duurder instrument in combinatie met goede software veel tijd besparen. Voor een bedrijf met een beperkt aantal elektrische apparaten is een eenvoudig instrument wellicht voldoende.