bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

    

Interessante feiten over FI-schakelaars

  • Wat is een aardlekschakelaar?

  • Hoe werken aardlekschakelaars?

  • Welke soorten en uitvoeringen zijn er?

  • Welke normen en voorschriften zijn er voor FI-stroomonderbrekers?

  • Wat is belangrijk bij het kopen van een aardlekschakelaar?

  • Onze praktische tip: functioneel testen

  • FAQ - veelgestelde vragen over aardlekschakelaars

  • Conclusie: zo krijgt u de juiste aardlekschakelaar

Wat is een aardlekschakelaar?

Een aardlekschakelaar, ook wel RCD, aardlekschakelaar of kortweg aardlekschakelaar genoemd, wordt gebruikt om aardlekstromen te detecteren en om de aangesloten circuits en elektrische apparaten los te koppelen van het net als de toegestane nominale aardlekstroom wordt overschreden.

Foutstromen zijn alle stromen die niet in de aanwezige leidingen stromen, maar andere, ongewenste routes volgen. In conventionele netwerken is dit de weg via het aardpotentiaal, dat (bij elektrische apparaten van beschermingsklasse I, d.w.z. met beschermingsgeleider) via de beschermingsgeleider of - aanzienlijk minder gunstig - kan leiden wanneer een spanningvoerende component via het menselijk lichaam wordt aangeraakt.

Om dergelijke reststromen te detecteren, worden alle stroomvoerende leidingen in normaal bedrijf (L1 en N, in eenpolige netwerken of L1, L2, L3 en N in driefasige netwerken) via een zogenaamde sommatiestroomtransformator geleid.
De sommatiestroomtransformator vergelijkt de bedrijfsstromen op symmetrie, zodat hij controleert of de som van de inkomende en uitgaande stromen exact hetzelfde is. Afwijkingen veroorzaken een onbalans in de magnetische wisselvelden in de convertorkern, die een spanning induceert in zijn secundaire wikkeling.

Het resultaat is dat een elektromechanisch bedieningsmechanisme de contacten activeert en de aardlekschakelaar in zeer korte tijd alle polen en aangesloten belastingen loskoppelt van het net.

Hoe werken aardlekschakelaars?

Zoals eerder vermeld, meet het de inkomende en uitgaande stroom in een circuit. Voor dit doel worden voorwaartse en retourgeleiders, d.w.z. P en N, door een ferromagnetische ringkern geleid die functioneert als een sommatiestroomtransformator. Als beide geleiders dezelfde stroom voeren, maar in tegengestelde richting, heffen de wisselende magnetische velden elkaar op. Op de kern wordt ook een secundaire wikkeling aangebracht, die alleen spanning afgeeft als er een magnetisch veld wordt opgewekt. Dit is alleen het geval als de respectievelijke stromen in P en N verschillen. De spanning die in de secundaire wikkeling wordt gegenereerd, activeert het schakelmechanisme in geval van een fout, waardoor het circuit op alle polen wordt onderbroken. Om zeker te kunnen zijn of de FI-schakelaar goed werkt, kan met een testknop via een weerstand een stroom worden opgewekt die overeenkomt met de nominale verschilstroom. Een werkende FI-stroomonderbreker moet dan worden geactiveerd.

Schakelprincipe van een enkelfasige aardlekschakelaar.

Principe van de aardlekschakelaar:

De uitgaande en retourleidingen (L, N) lopen door een ferromagnetische ringkern (3). Als de stromen gelijk zijn, heffen de magnetische velden elkaar op. Bij een stroomverschil wordt een spanning geïnduceerd in de secundaire wikkeling (2), die het uitschakelmechanisme (1) activeert. De stroom door de weerstand activeert de beveiligingsfunctie handmatig via de testknop (4).

Welke soorten en uitvoeringen zijn er?

Aardlekschakelaars worden geproduceerd in twee- en vierpolige versies en met verschillende stroomwaarden. De meest voorkomende vierpolige typen hebben een stroomsterkte van 25, 40 of 63 ampère.

De meest voorkomende zijn FI-schakelaars met een nominale reststroom ("foutstroom") van 30 mA. Er zijn in totaal 10, 30, 100, 300 en 500 mA versies beschikbaar.

Afgezien van de zogenaamde PRCD-automaten (de “P” staat voor “draagbaar”), die verkrijgbaar zijn als adapterstekker of ingebouwd in stekkerdozen, worden FI-automaten meestal permanent geïnstalleerd in stroomverdelers.

Net als andere inbouwapparaten zijn ze geschikt om op TS 35 montagerails te klikken. FI-schakelaars zijn ook verkrijgbaar met een geïntegreerde stroomonderbreker. Aardlekschakelaars met verschillende gevoeligheden worden aangeboden voor verschillende doeleinden.

Het type "A" is momenteel het meest verspreid en is voldoende voor normale huishoudens en kantoren. Type "F" is ook in staat om reststromen te detecteren met mengsels van verschillende frequenties tot 1 kHz, type "B" dekt ook DC-reststromen.
De "B +" -versie breidt de gevoeligheid uit met foutstroomdetectie bij hogere frequenties tot 20 kHz.

Welke normen en voorschriften zijn er voor FI-stroomonderbrekers?

Omdat stromen van meer dan 30 mA (0,03 A) ventriculaire fibrillatie bij mensen veroorzaken en daarom levensbedreigend zijn, is de nominale reststroom van FI-schakelaars maximaal 30 mA.

Type A FI-schakelaars zonder LS-functie zijn gespecificeerd in DIN EN 61008-1 (VDE 0664 deel 10): 2000-09 en DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 deel 11): 1999-12, die met LS -Functie in DIN EN 61009-1 (VDE 0664 deel 20): 2000-09 en DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664 deel 21): 1999-12.

Voor type B is er alleen de conceptnorm DIN VDE 0664-100 (VDE 0664 deel 100): 2002-05.

Sinds 1 mei 1984 bepaalt DIN VDE 0100-701: 2008-10 dat circuits in ruimtes met badkuipen en douches in nieuwe gebouwen moeten worden beveiligd met FI-schakelaars. Permanent aangesloten ketels zijn uitgesloten.

Sinds 1 februari 2009 moeten volgens DIN VDE 0100-410: 2007 (paragraaf 411.3.3) in nieuwbouw alle wandcontactdooscircuits die door leken worden gebruikt, worden beveiligd met FI-stroomonderbrekers.

Er is geen verplichting om achteraf in te bouwen, maar het is aan te raden om bij oudere installaties aardlekschakelaars toe te voegen. Deze kunnen met weinig moeite in zekeringkasten en onderverdelers worden gemonteerd.

FI-stroomonderbrekers hebben een testknop. Dit moet minstens twee keer per jaar worden gebruikt. Dit controleert niet alleen de functie, maar beweegt ook het contactmechanisme, dat gedurende langere tijd mechanisch vast kan komen te zitten of de contacten kunnen worden gelijmd.

Wat is belangrijk bij het kopen van een aardlekschakelaar?

Afhankelijk van het beoogde gebruik kunnen aanvullende gevoeligheden met betrekking tot de vorm van de foutstroom vereist zijn. Met name in de industriële omgeving komen vaak foutstromen met hogere frequenties voor, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door frequentieomvormers. Apparatuur die dergelijke foutstromen mogelijk kan veroorzaken, wordt echter ook steeds meer gebruikt in particuliere huishoudens en kantoren. Dit zijn bijvoorbeeld moderne wasmachines, airconditioningsystemen, vaatwassers en soortgelijke apparaten die een geïntegreerde frequentieomvormer hebben voor snelheidsregeling.

Schakelende voedingen in de vorm van externe of geïntegreerde voedingen kunnen bij een storing ook een grote verscheidenheid aan frequentiemengsels en DC-spanningscomponenten veroorzaken. Als u niet zeker bent van de juiste aardlekschakelaar, is het raadzaam om bij twijfel advies in te winnen van een gekwalificeerde elektricien of om een aardlekschakelaar van het type "B" of "B +" te gebruiken als er hoge eisen worden gesteld aan persoonlijke en brandbeveiliging.

Onze praktische tip

FI-stroomonderbrekers zijn betrouwbaar en gaan lang mee. Ze hebben geen onderhoud nodig, maar hun functie moet regelmatig worden gecontroleerd. Dit gebeurt met behulp van de testknop die elke FI-schakelaar heeft. Door op de testknop te drukken, wordt intern via een weerstand een foutstroom gegenereerd die iets boven de nominale uitschakelstroom ligt. De FI-schakelaar moet onmiddellijk worden geactiveerd wanneer een knop wordt ingedrukt.

Op deze manier kunnen zowel de elektrische als de mechanische functionaliteit eenvoudig worden gecontroleerd. In particuliere huishoudens moet de functie idealiter ongeveer om de zes maanden worden gecontroleerd, in commerciële gebieden kunnen kortere testintervallen worden voorgeschreven.

Professionals schakelen aardlekschakelaars alleen uit met de testknop, zodat tegelijkertijd hun goede werking wordt gecontroleerd.

  

FAQ - veelgestelde vragen over aardlekschakelaars

Waar moeten FI-stroomonderbrekers worden geïnstalleerd?

In Duitsland is installatie in kamers met douche of bad in nieuwe gebouwen sinds 1984 verplicht; vanaf 2009 moeten alle circuits met een nominale stroom tot 20 ampère worden uitgerust met een FI-stroomonderbreker. Hoewel oude gebouwen worden beschermd zoals ze zijn, wordt montage achteraf in elk geval aanbevolen, omdat ze de meest effectieve bescherming bieden tegen gevaarlijke elektrische ongevallen. De inspanning en kosten van aanpassingen achteraf zijn laag, maar de winst op het gebied van beveiliging is aanzienlijk.

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er in huis nodig?

In de commerciële sector geldt de regel dat bij een storing het gehele elektrische systeem niet mag uitvallen. De scheiding tussen minimaal twee aardlekschakelaars is daarom onvermijdelijk. Maar zelfs in privé gebruikte woongebouwen is het gebruik van meerdere aardlekschakelaars en het opsplitsen van de circuits volkomen logisch, zodat uitschakeling, bijvoorbeeld door een defect elektrisch apparaat, niet leidt tot een volledige stroomstoring in het hele huis.

Er is een uitbreiding, wijziging of renovatie van de bestaande elektrische installatie gepland Betekent dit dat een FI-schakelaar verplicht is?

Meestal wel. Alleen bij zeer eenvoudige wijzigingen aan het bestaande systeem, bijvoorbeeld het vervangen van een defecte contactdoos, geldt de verplichting tot montage achteraf. Bij alle andere wijzigingen of uitbreidingen moet de betreffende schakeling worden aangepast aan de huidige stand van de techniek.

Waar is de FI-schakelaar geïnstalleerd?

Aardlekschakelaars, zoals leidingbeveiligingsschakelaars, worden in onderverdelers (verdeelkasten) en achter de hoofdzekeringen geïnstalleerd. De leidingbeveiligingsschakelaars worden vervolgens op de FI-vermogensschakelaar aangesloten. Het is aan te raden deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.

Conclusie: zo krijgt u de juiste aardlekschakelaar

Eenfasige stroomnetwerken vereisen 2-polige FI-stroomonderbrekers, 4-polige FI-schakelaars worden gebruikt in driefasige netwerken. De stroombelastbaarheid moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de stroomopwaarts aangesloten hoofdzekeringen. FI-schakelaars, die worden gebruikt voor persoonlijke bescherming, mogen geen hogere nominale uitschakelstroom hebben dan 30 mA. Als het puur om brandbeveiliging gaat, moet een aardlekschakelaar met een maximale activeringsstroom van 300 mA worden gekozen.

FI-stroomonderbrekers met geïntegreerde stroomonderbrekers zijn ruimtebesparend en zijn zeer geschikt om individuele stroomkringen volledig te beveiligen. Let op de typeklasse (gevoeligheid voor het type foutstromen). Type "AC" FI-schakelaars zijn niet langer goedgekeurd in Duitsland, dus type "A" moet worden gekozen voor algemene standaardtoepassingen, die ook pulserende DC-reststromen detecteren. AC / DC-gevoelige aardlekschakelaars van het type "B" en "B +" bieden momenteel de hoogst mogelijke veiligheid met de meest uiteenlopende soorten aardlekstromen.