Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

   

Wat u moet weten over analoge inbouwmeters

  • WAS zijn analoge inbouwmeetapparatuur?

  • Types en werkingswijzen

  • Criteria voor het analoge inbouwmeetapparatuur

  • Onze Praktijktip: goed af

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over analoge inbouwmeters

 

WAS zijn analoge inbouwmeetapparatuur?

Het antwoord zit al in de naam. Het gaat om meetinstrumenten voor inbouw in nieuwe of bestaande installaties. De meetwaarden worden op analoge manier bepaald. Het onderscheidt de apparaten van digitale instrumenten, die met digitale elektronica werken.

Bij een analoge meting gebeurt een traploze verwerking van het meetsignaal , bij de digitale meting daarentegen ligt een trapsgewijs verwerking. In veel gevallen zijn analoge instrumenten met wijzers uitgerust , die het meetresultaat op een cijfer- of kleurenschaal weergeven. Verkrijgbaar is bovendien analoge getal techniek , de mechanisch, elektromechanisch of in een elektromagnetisch werkt, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsurenteller.

Deze meetinstrumenten zijn meestal voorzien van een numerieke weergave resp. looptijdindicatie uitgerust, waarbij het modellen met verschillend op veel plekken is. Deel wordt de waarde met cijfer achter de komma, bijvoorbeeld is bij de klassieke analoge energietellers (Ferraris tellers resp. draai stroommeters) het geval.

Bij analoge inbouwmeters met wijzers en cijfers schaal is in veel gevallen instrumenten voor het meten van de stroomsterkte, ook ampèremeter of stroommeter genoemd, of van de elektrische spanning, zogenaamde spanningsmeter resp. voltmeter .

 

Types en werkingswijzen

Er is een groot aantal analoge inbouwmeters, die analoog functioneren en geschikt voor inbouw zijn. Opbouw en werking principe kunnen variëren, afhankelijk van de gekozen worden geregistreerd en moeten worden gemeten. Hierna een kleine overzicht van vaak gebruikte meettechniek:

Inbouwmeters met draai spoelen meetsysteem

Bij veel wijzer meetapparaten gaat het om elektromechanische inbouwapparaten met draaispoelmeter. Dit laatste zorgt in principe voor de wijzeraanwijzing van de betreffende schaalverdeling. Binnenin bevindt zich een draaibare spoel in veld van een permanente magneet .

Loopt er stroom in, ontstaat een tweede magnetisch veld dat de weekijzeren kern in het Draaispoelmeetwerk gemagnetiseerd. Elektro- en de permanente magneet elkaar afstoten, WAS tot gevolg heeft dat de plunjer draait, en de wijzer neigt . Als tegen kracht voor magnetische kracht dienen twee spiraalveren, die enerzijds de stroomtoevoer maken en anderzijds de wijzers naar de ruststand resetten.

In principe kan met draaispoel meters alleen gelijkstroom worden gemeten, door het voorschakelen van een gleichrichters wordt echter ook een meting van wisselstroom mogelijk. Indien de elektrische spanning worden gemeten, is het voorschakelen van voorweerstanden nodig.

Draaispoelmeetinstrumenten kunnen niet alleen als ampèremeter en spanningsmeter gebruik vinden, maar ook voor het meten van andere waarden, bijvoorbeeld van temperatuur, vermogen en weerstand.

 

Inbouwmeters met weekijzermeter

Daarnaast is er wijzer meetapparaten met weekijzer-meetwerk. De basisprincipes van de werking is de van draai spoelen meters zeer waarheidsgetrouw, maar zijn inbouwapparaten met weekijzer ook voor de meting van wisselstroom , zonder dat een gelijkrichter worden voorgeschakeld. Binnenin bevinden zich twee ijzer kernen, waarvan één vast met de spoel en een met de wijzer is verbonden. Door de stroom worden de ijzer kernen magnetiseert en stoten zich af - de aanwijzer beweegt zich door de draaibeweging van de ijzeren kern , waarmee hij is verbonden. Als tegen kracht die de wijzer ten slotte tot stilstand komen, werkt er een spiraalveer.

Analoge inbouwmeetapparatuur met weekijzermeter komen voor het meten van wisselstroom en algemene voor grotere stromen en spanningen gebruikt. De inbouw meetinstrumenten zijn robuuster dan draaispoel meetelementen , kunnen zeer geringe stromen en spanningen maar niet registreren. In zulke gevallen zijn draaispoel meetelementen beter geschikt.

 

Inbouwmeters met mechanische en elektromechanische telmechanismen

Vaak gebruikte mechanische tellers zijn rollen tellers. Meerdere rollen op een as worden door een mechanisme apart van elkaar gedraaid en klikken in de volgende positie is. De rollen dragen de cijfers 0 tot 9 . Heeft een wiel volledig gedraaid (de 9 klikt om op 0), springt het cijferslot links daarvan om een getal verder. De cijfers kunnen direct worden afgelezen.

Bij elektromechanische telmechanismen gebeurt de aandrijving van de wielen elektrisch door een elektromagneet of een elektromotor . Inbouwmeters met telwerk zijn bijvoorbeeld bedrijfsurenteller, elektriciteitsmeter en kilometerteller in auto's, hoewel tegenwoordig voornamelijk digitale resp. elektrische testers en meters in voertuigen worden gebruikt.

Ook voor het tellen van de verbruikte energie worden steeds vaker digitale meetinstrumenten gebruikt.

 

Criteria voor het analoge inbouwmeetapparatuur

Het gebruik van inbouwmeters is in principe altijd zinvol wanneer een bepaalde waarde permanent of regelmatig altijd op dezelfde plaats gemeten moet worden. In onze online shop kunt u analoge instrumenten naar vergelijkbare criteria uitzoeken zoals digitale meetinstrumenten.

Belangrijke aspecten bij het kiezen van meettechniek zijn onder andere:

  • Meetfunctie: een stuk makkelijker is natuurlijk de vraag welke grote gemeten kunnen worden. Verkrijgbaar zijn onder andere meetapparaten en testapparatuur voor het meten van wisselstroom, gelijkstroom, wisselspanning, gelijkspanning, temperatuur en frequentie en impuls mes en mechanische teller, die voor verschillende getal taken gebruik kunt vinden.
  • Meetbereik: u kunt de producten in onze online shop na het meetbare bereik of de minimale en maximale grenswaarden selecteren.
  • Inbouwbreedte en -hoogte: omdat het om instrumenten zijn die op een nieuwe of bestaande installatie aangebracht gaan worden, is het belangrijk, modellen met geschikte afmetingen te selecteren.


Andere selectiecriteria voor een inbouwinstrument zijn in principe afhankelijk van de toepassing en de omgeving af. Afhankelijk van de omgeving kan bijvoorbeeld een bepaalde beschermingsklasse nodig zijn. Ook wordt het type montage kan een rol spelen. Veel van de aangeboden meetinstrumenten zijn voor montage in schakelpanelen.

Verkrijgbaar zijn maar bijvoorbeeld ook mechanische teller voor de tafelmontage, impulsteller met spanbeugelbevestiging en varianten voor railmontage in verdelers. Hebt u een getal meetapparaat, let erop, dat er voldoende plaats voor uw doel aanwezig zijn en of er eventueel terugstellen mogelijk is.

Praktijktip: goed af

Een nadeel van analoge meetinstrumenten, in het bijzonder bij het gebruik van apparaten met wijzer en schaalverdeling, is dat bij het aflezen van de gemeten waarde lichte fout gebeuren als bij de omgang met digitale apparaten. Belangrijk is, parallaxfout te voorkomen , door verticaal op de schaalverdeling kijkt.

Handig zijn spiegel schaalverdelingen , die in sommige wijzer meetinstrumenten zijn ingebouwd en meetafwijkingen witwassen die door een schuine bovenaanzicht kunnen ontstaan. Daarbij gaat het om een spiegelende oppervlak die parallel aan de balk door de streepjeslijn is aangebracht . Via plafond de wijzer en diens spiegelbeeld precies, weet je loodrecht op de schaal te kijken.

   

 

Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over analoge inbouwmeters

Zijn moderne digitale meetinstrumenten de oude analoge niet de voorkeur?

Daadwerkelijk hebben digitale meetinstrumenten, bijvoorbeeld multimeter voor het meten van verschillende parameters, uw analoge tegenhangers in veel bereiken over een groot oppervlak losgemaakt. Er zijn echter nog steeds toepassingsmogelijkheden, waarin analoog werkende instrumenten de digitale apparaten even goed of zelfs superieur zijn. Een voordeel van analoge stroommeter bijvoorbeeld is dat stroomschommelingen door wijzer uitslagen duidelijk herkenbaar zijn.

Doorgaans kunnen schommelingen en trends lichter en aanzienlijk aanschouwelijker worden gevolgd als bij digitale apparaten. Bovendien geven meetinstrumenten met schaalverdeling een beter overzicht over het gehele meetbereik.