bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

  

Wat u moet weten over dataloggers

  • Wat zijn dataloggers?

  • Opbouw van een klassieke datalogger

  • Toepassingsgebieden voor dataloggers

  • Welke soorten dataloggers zijn er?

  • Aankoopcriteria voor dataloggers - wat is belangrijk?

  • Onze praktische tip: datalogger met batterij

  • FAQ - veelgestelde vragen over dataloggers

Wat zijn dataloggers?

Dataloggers zijn elektronische apparaten die gegevens met vooraf gedefinieerde intervallen registreren en opslaan in een intern geheugen. Op deze manier kunnen gegevens in realtime worden geregistreerd en op elk moment worden geopend. Er zijn dataloggers die ter plaatse zijn uitgerust met geheugenkaarten en die de meetwaarden doorgeven aan meldkamers, bijvoorbeeld via WiFi, GPRS of Bluetooth. Een van de grote voordelen van dataloggers is hun autonomie. Dit zijn apparaten die onafhankelijk van een computer kunnen worden bediend en hierin verschillen van andere systemen voor data-acquisitie. Ze bieden echter de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens voor evaluatie naar de pc over te dragen. Dit gebeurt meestal met aparte software.

Datalogger

Datalogger met computeronafhankelijke opname en PDF-uitvoer

Digitale dataloggers kwamen begin jaren zestig op de markt en vinden hun oorsprong in analoge meetrecorders, die de data nog conventioneel op papier vastlegden. Dit is precies waar digitale dataloggers superieur zijn aan hun voorgangers. U bewaart de elektronische registratie op lange papierbanen en het moeizame handmatige schrijven van de meetgegevens, wat niet in de laatste plaats veel middelen bespaart. Dataloggers kunnen een enorme hoeveelheid gegevens opslaan en aanzienlijk nauwkeurigere en efficiëntere gegevensverzameling mogelijk maken dan mogelijk zou zijn met metingen en documentatie die handmatig worden uitgevoerd. Om deze reden zijn ze een enorme aanwinst voor de meettechniek.

Opbouw van een klassieke datalogger

Multi datalogger

Datalogger met micro-USB-interface en aansluiting voor een sonde

Afhankelijk van de functionaliteit zijn dataloggers anders opgebouwd. Meetdataloggers, die zowel gegevens registreren als opslaan, bestaan meestal uit een microprocessor, een opslagmedium, een of meer ingangskanalen voor het aansluiten van sensoren en een of meer interfaces. Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe interfaces. Deze laatste zijn op bijna elke datalogger aangesloten en maken het mogelijk om externe dataloggers aan te sluiten of om de logger op een pc aan te sluiten. Dit is belangrijk om de datalogger te kunnen configureren, bijvoorbeeld met betrekking tot de meetintervallen of de start- en einddatum van de meting. Er zijn ook loggers met interne interfaces. Dit zijn apparaten die zijn uitgerust met een of meer geïntegreerde sensoren voor data-acquisitie. De meetwaarden worden via de interne interface naar het apparaat gestuurd en daar opgeslagen.

Meetdataloggers registreren zeer verschillende meetwaarden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kamer- of buitentemperatuur, luchtvochtigheid, elektromagnetische waarden, spanning en versnelling, maar ook geluiden zoals het geluidsniveau, trillingen of gasconcentraties in de lucht.

Toepassingsgebieden voor dataloggers

Dataloggers worden overal gebruikt waar gegevens regelmatig moeten worden verzameld en over een langere periode moeten worden geëvalueerd. De toepassingsgebieden zijn dienovereenkomstig divers. Dataloggers worden gebruikt in klimaatonderzoek om temperatuurveranderingen en weersveranderingen te documenteren.

Dataloggers worden ook in de logistiek gebruikt om bijvoorbeeld de temperatuur en vochtigheid van voedsel in de gaten te houden en om te kunnen begrijpen of de koudeketen is nageleefd. Factoren zoals UV-intensiteit, schokken en trillingen spelen ook een belangrijke rol in de logistiek voor het bewaken van opslag en transport en kunnen worden geregistreerd met behulp van dataloggers.

In de laboratorium- en gezondheidssector kunnen temperatuurdataloggers worden gebruikt om de juiste opslag van vaccins en medicijnen bij constante temperatuur te bewaken. Ook bedrijven profiteren van de praktische apparaten, bijvoorbeeld door hun energieverbruik te documenteren en zo in de gaten te houden. Het CO2-gehalte van de lucht kan ook worden gemeten met dataloggers. Dit is relevant in gebieden waar veel mensen in een kleine ruimte werken of studeren, zoals scholen. Dat dataloggers in tal van bedrijfstakken worden gebruikt, is niet in de laatste plaats te wijten aan het grote aantal specifieke voorschriften en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld EU-regelgeving en milieucontroles.

Levensmiddelen

Nauwkeurige metingen in de voedingssector zijn belangrijk voor monitoring

Welke soorten dataloggers zijn er?

Meetdataloggers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en zijn afhankelijk van het ontwerp geschikt voor verschillende toepassingsgebieden.
Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt:

wegwerp-datalogger;

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn dataloggers voor eenmalig gebruik bedoeld voor eenmalig gebruik, dat echter wel een jaar kan meegaan. Dergelijke dataloggers zijn vrij goedkoop in aanschaf en registreren de gemeten waarden betrouwbaar over een vooraf gedefinieerde periode. Ze worden voornamelijk gebruikt in het transport om te kunnen documenteren dat de getransporteerde goederen constant onder de juiste transportomstandigheden zijn vervoerd.

Multi datalogger

Multi dataloggers kunnen verschillende waarden meten en opslaan, bijvoorbeeld temperatuur en vochtigheid. In dit geval bespaart u de aanschaf van twee afzonderlijke omgevingsmeetapparaten (thermometer en hygrometer). Multi-dataloggers zijn duurder in aanschaf dan dataloggers voor eenmalig gebruik, maar ze blijken praktisch te zijn voor uitgebreide reeksen metingen en metingen over langere perioden. Ze worden ook wel universele dataloggers genoemd en zijn meestal voorzien van meerdere sensoren, maar bieden afhankelijk van het model ook de mogelijkheid om externe sensoren aan te sluiten.

Multi datalogger voor temperatuur, vochtigheid en luchtdruk

WiFi datalogger

Dergelijke loggers hebben geïntegreerde radiotechnologie en zijn bijzonder geschikt voor het meten van data op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld het bouwen van vleugels of systemen waartoe men beperkt of moeilijk te bereiken is.

Er zijn ook gemengde soorten beschikbaar. Er zijn mini-dataloggers of pdf-dataloggers, die ook multi-dataloggers zijn. Welk model het juiste is, hangt af van het doel, de omvang van de meting en het aantal gemeten variabelen.

Aankoopcriteria voor dataloggers - wat is belangrijk?

Voordat u een datalogger aanschaft, is het belangrijk om eerst te bedenken welke meetparameters geregistreerd of opgeslagen moeten worden. Selecteer op basis hiervan het juiste type datalogger, bijvoorbeeld een spanning, versnelling, temperatuur of zelfs een multi-datalogger. Naast nauwkeurigheid is de meetsnelheid een belangrijk aspect bij het kopen van een datalogger. Het geeft de intervallen aan waarmee de gemeten waarden worden geregistreerd. Als je data wilt meten die snel veranderen, wat het geval is bij bijvoorbeeld trillingen, is een lage meetsnelheid aan te raden. De datalogger moet daarom met zeer korte tussenpozen meten en opslaan. Hogere meetsnelheden zijn aan te raden als de gemeten parameters vrij langzaam veranderen, zoals de relatieve vochtigheid. Het meetbereik moet ook aangepast zijn aan het beoogde gebruik en in kaart kunnen brengen als er bijvoorbeeld zeer hoge of zeer lage temperaturen gemeten moeten worden.

Productspecifieke dataloggersoftware

Software voor het evalueren van de gegevens van de datalogger

Er is speciale software nodig om de geregistreerde gegevens van de logger op de pc te kunnen evalueren. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het gebruiksvriendelijk is, maar ook dat de gegevens geëxporteerd en geanalyseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in CSV-formaat, in gangbare rekenprogramma's zoals Microsoft Excel. Het is voordelig als de software afbeeldingen van de data kan maken om bepaalde cursussen zichtbaar te maken. Zorg ervoor dat de software compatibel is met uw besturingssysteem en actueel is.

Dataloggers hebben meestal hun eigen energievoorziening in de vorm van batterijen of accu's. De levensduur van de batterij en de oplaadbare batterij is vooral belangrijk wanneer metingen over langere perioden moeten worden uitgevoerd. Sommige software van de fabrikant biedt de mogelijkheid om prognoses te maken afhankelijk van de gewenste meetsnelheid. Op deze manier kunt u zien hoeveel dagen de datalogger kan opnemen als u een bepaald meetinterval opgeeft.

Onze praktische tip: temperatuur-datalogger met oplaadbare batterij

Temperatuur-dataloggers die zijn uitgerust met een oplaadbare batterij en een interne sensor kunnen direct na het opladen vervalste resultaten opleveren. Dit komt doordat de accu tijdens het opladen warm wordt. De interne sensor registreert dit en geeft dienovereenkomstig een te hoge temperatuurwaarde af. Om dit te voorkomen, koppelt u voor het meten de datalogger los van het laadstation, bijv. De USB-interface. Als alternatief kunt u een externe sensor gebruiken om de temperatuur te meten.

  

FAQ - veelgestelde vragen over dataloggers

Wat is het verschil tussen interne en externe sensoren in een datalogger?

Interne sensoren zijn ingebouwd in de behuizing van de datalogger. De locatie van de logger en de meetlocatie zijn dus identiek. Externe sensoren kunnen onafhankelijk van de locatie van de datalogger worden geplaatst, bijvoorbeeld buitenshuis. Ze zijn bijvoorbeeld met een kabel verbonden met de datalogger.

Stopt een datalogger met opnemen terwijl deze wordt uitgelezen?

Meestal niet. De waarden worden eenvoudig met software uit het geheugen gekopieerd en als bestand op de computer opgeslagen. Ondertussen gaat de data-acquisitie door.