bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Wat zijn decibelmeters?

Decibelmeters (ook wel geluidsniveaumeters) worden voor de bewaking van verkeer- of vliegaccu lawaai, bouwplaatsen lawaai, zakelijke of industriële lawaai en vrije tijd lawaai gebruikt. Dat is vooral van belang op plaatsen waar het erom gaat de EU-voorschriften voor het toegestane geluidsniveau aan arbeidsplaatsen en in het milieu worden aangehouden. De geluidsniveaumeting wint in alle gebieden aan belang, vooral in de vorm van de mobiele meting, bijvoorbeeld voor beoordeling van mogelijke factoren in kantoren, of wanneer het lawaai. De sonische meting met behulp van draagbare decibelmeter maakt een zeer snelle controle van de situatie mogelijk. Enkele decibelmeters beschikken over interne opslagmogelijkheden, een zogenaamde datalogger, met de lange termijn-registraties van de meetresultaten mogelijk zijn.

Hoe werkt een decibelmeter?

In principe is een decibelmeter een zeer gevoelig drukmeter. Geluid is een snelle verandering van de drukverhoudingen in de lucht in het voor mensen hoorbare frequentiebereik met bepaalde assen patronen. Het menselijk gehoor heeft een frequentiebereik van 16 Hz tot 20.000 Hz (druk van 0,00002 Pa tot 20 Pa). Verloop van tijd neemt de hoorbaarheid van hogere frequenties in de regel af.

Als sensor wordt in decibelmeters een microfoon gebruikt, die de geluidsgolven opneemt en in een adequaat elektrisch signaal omzet. Daarbij worden - afhankelijk van het benodigde gevoeligheid en nauwkeurigheid - meestal elektret-microfoons gebruikt. Met het door de microfoon ter beschikking gestelde elektrische signaal wordt een weergave gerealiseerd, en er kunnen gegevens via (programmeerbare) periodes van de sonische opname als langdurige bewaking worden opgeslagen. De meeste apparaten zijn voorzien van een (optionele) geluidsniveau-kalibrator worden geijkt om hoge prestaties te bereiken.

Extra uitrustingen zijn SD-kaarten vakken voor opslaan van de meetresultaten direct in het apparaat, een opzetbaar windscherm voor de microfoon, die de geluidsniveaumeting niet beïnvloedt (meestal meegeleverd) en statiefschroefdraad.

Welke soorten decibelmetingen zijn er?

De emissiemeting onderzocht welke geluid een bepaalde geluidsbron veroorzaakt (bijvoorbeeld het geluid dat een vliegtuig van een bepaald type uitstraalt). Omdat het geluidsdrukniveau altijd van de afstand tot de veroorzakende geluidsbron afhangt, is bij uitlaatemissieproeven naast de vermelding van de gemeten niveau absoluut bovendien de van de afstand nodig die de meting is uitgevoerd.

Bij emissiemetingen wordt het geluidsdrukniveau direct op de locatie gemeten, waar hij naar de mens inwerkt. Een voorbeeld is het meten van het geluidsdrukniveau in een huis, dat in de einflugschneise van een luchthaven bevindt. Bij immissionsmessungen zijn het aantal aanwezige geluidsbronnen en hun afstand van de meetpunt niet van belang.

Informatie over het geluidsniveau

De eenheid van het geluidsniveau is het decibel met de afkorting dB. Het decibel is een zogenaamde meeteenheid. 

Voorbeelden van dB-waarden zijn:

Geluidsbron Afstand Geluidsdruk Geluidsdrukniveau
Pijndrempel Direct aan het oor

100 Pa

134 dB

Gehoorschade bij kortstondige inwerking

Direct aan het oor Vanaf 20 Pa  120 dB

Strijd vliegtuig

100 m 6,3 tot 200 Pa 110 tot 140 dB
Discotheek

1 m

2 Pa

100 dB

Gehoorschade bij langdurige inwerking

Direct aan het oor

Vanaf 360 MPa

85 dB

Het drukste weg

Direct aan het oor

Vanaf 360 MPa

85 dB

Normale entertainment

1 m

2 tot 20 MPa

40 tot 60 dB

Zeer rustige kamer

Direct aan het oor

200 tot 630 μPa

20 tot 30 dB

Vel ruis

Direct aan het oor

63,2 μPa

10 dB

Gehoordrempel (bij 2 kHz)

Direct aan het oor

20 µPa

0 dB

Extra aanduidingen beoordelen de te meten geluid naar specifieke criteria:

De aanduiding dB(A) geeft de horfrequenzbereich, die op het menselijke oor het dichts in de buurt komt. Voldoet aan de bochten hetzelfde volume niveau bij ca. 20 tot 40 phon. DB(C) is een frequentiebeoordeling, bij de lagere frequenties sterker worden geregistreerd, onder andere voor het meten van een maximum waarde (peak). Voldoet aan de bochten hetzelfde volume niveau bij ongeveer 50 tot 70 phon. DB(Z) beschrijft de frequentieverloop in het bereik 10 Hz tot 20 kHz, waarbij de afwijking van de lineariteit ±1,5 dB bedraagt.

Voor decibel meetinstrumenten zijn er telkens een gegevensblad en vaak meertalige gebruiksaanwijzingen, de exacte uitspraken met alle technische parameters bij de hand.

Veelgestelde vragen over decibelmeters

Wat zijn de gevolgen van een te hoge geluidsbelasting?

- Voor gehoorschade tot gehoor gegevensverlies
: werk verschijnselen van stress
- storing van de circadiaanse ritmes, slaap storingen
- een grotere kans op ongevallen waarschuwingssignalen niet gehoord worden

Wat is belangrijk bij het gebruik van een decibelmeter?

Een meting is niet toegestaan zodra ongunstige omstandigheden moeten heersen. Hiertoe behoren nattigheid of hoge luchtvochtigheid, stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, onweer of sterke elektrostatische velden. Verder zijn in commerciële omgevingen alle voorschriften ter voorkoming van ongevallen worden aangehouden. In opleidingscentra of hobbyruimten en werkplaatsen moet de omgang met decibel meetapparaten door geschoold personeel bewaakt worden . In principe moet het meetapparaat nooit direct worden ingeschakeld, wanneer het van een koude in een warme ruimte wordt gebracht. Het daarbij in het apparaat ontstane condenswater kan het eventueel onherstelbaar beschadigd raken. Het apparaat dient zich in uitgeschakelde toestand op kamertemperatuur komen.

Hoe lang gaat een decibelmeter mee?

De levensduur is ongeveer tien jaar , is echter van diverse factoren afhankelijk. Daartoe behoren gebruiksfrequentie, milieu belastingen op de plaats van gebruik en bewaren en onderhouden van het apparaat. Verder speelt de compatibiliteit van de analysesoftware met de gangbare PC-systemen een rol.

Hoe kan ik een defecte decibelmeter herkennen?

Een ontbrekende weergave in de display wijst in de meeste gevallen op een niet functionerende stroomvoorziening.
Bij niet-functionerende interfaces met pc's moet de compatibiliteit van de geluidsniveaumeter met de gebruikte software of het besturingssysteem van de pc worden gecontroleerd.