bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Frequentietellers zijn elektronische instrumenten die oscillatiecycli meten

Frequentietellers zijn elektronische instrumenten die frequenties meten. Deze frequenties zijn in de meeste gevallen het aantal oscillatiecycli of pulsen per seconde in een periodiek elektrisch signaal.

De meeste frequentietellers werken met een teller die het aantal gebeurtenissen in een bepaalde periode bij elkaar optelt. Na een vooraf ingestelde periode, de zogenaamde poort-tijd (bijvoorbeeld 1 seconde), zet de frequentieteller de waarde in de teller over naar een display. Daarna zet het toestel de teller weer op nul.

Complexe signalen tellen met frequentietellers

Als de te tellen gebeurtenis in een elektronische vorm bestaat, dan kunt u een interface tussen de frequentieteller en de zender van de te tellen gebeurtenis creëren. Houd er rekening mee dat complexere signalen mogelijk een vorm van conditionering nodig hebben voordat het mogelijk is om ze daadwerkelijk te kunnen tellen. De meeste algemene frequentietellers maken gebruik van versterker-, filter- en vormingsschakeling aan de ingang. DSP-technologie, gevoeligheidsregeling en hysterese (het verschijnsel dat het verband tussen oorzaak en gevolg niet alleen afhangt van de grootte van de oorzaak, maar ook van de richting waarin de oorzaak verandert) zijn andere technieken om de prestaties te verbeteren. Andere soorten periodieke gebeurtenissen die niet inherent elektronisch van aard zijn, kunnen de resultaten eveneens beïnvloeden. Om deze het hoofd te bieden, kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een transducer. Zodoende is het bijvoorbeeld mogelijk om met een mechanische gebeurtenis een lichtstraal te onderbreken. De teller kan daarbij de resulterende pulsen tellen.

Frequentietellers die geschikt zijn om radiofrequenties te tellen

Bij Conrad verkopen we bijvoorbeeld frequentietellers die geschikt zijn om radiofrequenties te tellen. Deze beschikken over een groot bereik. Voor zeer hoge (microgolf)frequenties is daarbij in veel gevallen een snelle prescaler voorzien, die de signaalfrequentie terugbrengt tot een punt waarop normale digitale schakelingen werken. De displays houden hier dan rekening mee, zodat zij toch de juiste waarde weergeven. Microgolffrequentietellers kunnen momenteel frequenties meten tot bijna 56 GHz. Boven deze frequenties combineert het toestel het te meten signaal in een mixer met het signaal van een lokale oscillator, waardoor u een signaal op de verschilfrequentie verkrijgt. Dat is dan laag genoeg om het rechtstreeks te meten.

Waarom is stabiliteit van de tijdbasis cruciaal voor de nauwkeurigheid?

De nauwkeurigheid van frequentietellers is sterk afhankelijk van de stabiliteit van zijn tijdbasis. Een tijdbasis is zeer kwetsbaar en kunt u vergelijken met een klok. De tijdbasis is onderhevig aan invloeden door beweging, interferentie of zelfs drift door ouderdom. Dat kan betekenen dat hij niet correct tikt. Hierdoor kan een frequentiemeting in relatie tot de tijdsbasis hoger of lager lijken dan de werkelijke waarde.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van frequentietellers?

Bij goede frequentietellers zijn diverse criteria belangrijk. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende eigenschappen:

  • Automatische meting van frequentie, periode, verhouding, tijdinterval, pulsbreedte, opstarttijd, fasehoek, duty cycle, min/max-spanning en piekspanning. Hoe meer functies, hoe beter het toestel in principe is.
  • Multiparameterdisplay, met duidelijk leesbare wijzers en cijfers.
  • Trendplotmodus voor een overzichtelijke werking en goed begrip van de metingen.
  • Meetstatistiekmodus voor wetenschappelijke doeleinden.
  • Histogrammodus waarbij u een grafische weergave van de frequenties ziet.

Hoe helpt Conrad u de juiste frequentieteller voor uw project te kopen?

Bij de aankoop van frequentietellers of frequentieomvormers gaat u niet over één nacht ijs. Als u de aankoop van frequentietellers overweegt, dan weet u al goed waar u deze voor wenst in te zetten en hoe u deze wenst te gebruiken.

Als u een second opinion wenst over uw project of wilt weten of u de beste frequentietellers voor uw situatie koopt, dan kunt u contact opnemen met Conrad. Als sourcingplatform met een oog voor nieuwe technologieën helpen we graag met u mee om uw project te realiseren. Daarom is het zelfs mogelijk om een plaatsbezoek van een van onze medewerkers te organiseren. Hierbij bespreken we samen wat de beste oplossing is voor uw situatie voordat u tot aankoop overgaat. We wensen u veel succes met de aankoop van een frequentieteller.