Advies

IJkgewichten kopen bij Conrad

Wilt u weten of uw weegsysteem voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften? Dan kunt u de weegschaal ijken. Wanneer u de weegschaal beroepsmatig gebruikt, is het ijken van de weegschaal vaak verplicht. Zeker wanneer uw bedrijf is gecertificeerd, bijvoorbeeld volgens ISO 9001, dan moet u alle apparatuur die u gebruikt in uw bedrijf regelmatig laten testen. Meestal is het verplicht om dat twee keer per jaar te doen.

Wat is ijken?

Door te ijken kunt u vaststellen of de weegschaal voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften. Het ijken kan uitgevoerd worden met behulp van ijkgewichten. IJkgewichten worden ook wel massastukken of controlegewichten genoemd. De gewichten hebben een gewichtswaarde die vaststaat en worden gebruikt bij het kalibreren en het uitvoeren van kwaliteitscontrole van uw weegschaal.

Waarom is kwaliteitscontrole uitvoeren zo belangrijk?

Periodieke kwaliteitscontrole uitvoeren aan uw weegschaal is erg belangrijk. U weet dan zeker dat u kunt vertrouwen op het gewicht dat de weegschaal weergeeft. Wanneer tijdens een controle blijkt dat het gewicht op de weegschaal te veel afwijkt, dan kan dat meteen verholpen worden. U kunt dan voorkomen dat u in de toekomst problemen krijgt met de weegresultaten.

IJkgewichten van verschillende merken

Bij Conrad verkopen we ijkgewichten van het merk Kern. De ijkgewichten verschillen van elkaar als het gaat om de nauwkeurigheidsklasse. U kunt bij Conrad ijkgewichten kopen met nauwkeurigheidsklasse E1, maar ook met nauwkeurigheidsklasse F1 of M3. Bij het aanbod met ijkgewichten zijn er ook verschillen als het gaat om het gewicht van de gewichten. Deze variëren van 0.000001 kilogram tot 1 kilogram. Het type ijkgewicht dat u kiest, hangt af van het type weegsysteem dat u heeft.

Het verschil tussen ijken en kalibreren

IJken en kalibreren worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn niet hetzelfde. Bij ijken wordt gecontroleerd of de weegschaal nog voldoet aan de gestelde specificaties. Hiervoor worden de ijkgewichten gebruikt. Wanneer tijdens de ijking blijkt dat de weegschaal afwijkt, dan wordt dat direct bijgesteld. De weegschaal wordt vervolgens ook voorzien van een sticker als bewijs van de uitgevoerde ijking. Bij een kalibratie wordt ook gecontroleerd of de weegschaal voldoet aan de gestelde specificaties, maar wanneer dat niet het geval is, wordt de weegschaal niet bijgesteld. Op het kalibratiecertificaat staat aangegeven welke afwijking er uit de kalibratie is gekomen. Bij de aanschaf van een weegschaal kunt u zien of de weegschaal geijkt moet worden of dat alleen een kalibratiecertificaat voldoende is.

Zelf ijken of het ijken uit laten voeren?

Met de ijkgewichten op deze pagina kunt u zelf een ijking uitvoeren. U weet dan zeker dat de weegschaal goed is. Het is zeker een goed idee om een ijking soms zelf ter controle uit te voeren. De weegschaal is dan alleen niet volgens de wet geijkt. Wanneer u de weegschaal wel voor de wet wil ijken, dan is daarvoor een erkend ijkinglaboratorium nodig. In de volgende gevallen is dat verplicht:

  • Als u producten voor commerciële transacties weegt.
  • Als u geneesmiddelen produceert en deze weegt.
  • Als u het wegen gebruikt als medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld als u personen voor medische doeleinden moet wegen.
  • Als u lonen, heffingen en tarieven gaat vaststellen met behulp van een weegschaal.

IJkgewichten laten controleren

IJkgewichten zijn er om te controleren of de weegschaal nog voldoet aan de wettelijk geldende voorschriften, maar hoe wordt er dan controle uitgevoerd op de ijkgewichten zelf? Wanneer u verkeerde controlegewichten gebruikt, dan zal de weegschaal verkeerde weegresultaten tonen. Het is daarom belangrijk om niet alleen de weegschaal periodiek te controleren, maar ook de ijkgewichten. Deze kunt u bijvoorbeeld meteen laten controleren als u een professionele ijking uit laat voeren bij een erkend ijkinglaboratorium.

IJkgewichten en weegschalen bij Conrad

Naast de ijkgewichten voor het uitvoeren van controles bij uw weegschaal verkopen we ook weegsystemen bij Conrad. De weegschalen variëren van brievenwegers tot kofferweegschalen, maar ook kraanweegschalen en zakweegschalen zijn verkrijgbaar bij Conrad.