Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

 

Elektrosmog meters: elektrosmog opsporen & verminderen 

Op vele gebieden in het dagelijks leven komen we met elektrosmog resp. elektromagnetische straling in aanraking. Elektrische huishoudelijke apparaten, mobiele netwerken en parkeersensoren zijn gemonteerd zijn vrijwel omniprasente stralingsbronnen. De intensiteit van de straling vast te leggen is de taak van elektrosmog meetapparaten. Welke typen er zijn en wat er bij aanschaf aankomt, leest u in onze adviseur.

  • Wasist elektrosmog?

  • WAS zijn elektrosmog-apparaten?

  • Soorten elektrosmog-apparaten

  • Praktijktip: meerdere metingen uitvoeren

  • Criteria voor elektrosmog meters - waar komt het aan?

  • Veelgestelde vragen - veelgestelde vragen over elektrosmog en elektrosmog-apparaten

 

Wat is elektrosmog?

De uitdrukking "Elektrosmog" is een generieke benaming en staat in het dagelijks leven taal de som aan belastingen , die door elektromagnetische straling ontstaan. Elektrosmog is het klassieke smog te onderscheiden, want onder dit laatste verstaat men een vervuiling van de lucht die door emissies. Hiertoe behoren bijvoorbeeld schoorsteen rook of uitlaatgassen, die van auto's en de industrie vrijkomen. Smog (nagemaakt uit engels smoke "rook" en fog "Mistlampen") treedt vooral in de drukke en kan worden gebruikt als damp laag soms met het blote oog herkenbaar, elektrosmog is daarentegen onzichtbaar .

Concreet gaat het bij elektrosmog om magnetische, elektrische en elektromagnetische velden in laagfrequente resp. hoogfrequente gebied. Kenmerkend voor de laagfrequente gebied is dat elektrische en magnetische velden gescheiden van elkaar en afwisselend ontstaan. In hoogfrequente bereik zijn elektrische en magnetische aspecten aan elkaar gekoppeld, waardoor men hier doorgaans van elektromagnetische velden of golven spreekt.

Elektromagnetische velden zijn er geen technische verworvenheid, maar komen vrij in de natuur voor. Een voorbeeld is het natuurlijke magneetveld van de aarde. Ook het brein van de mensen wekt elektrische en magnetische velden en werkt in volledig wakker met een frequentie van 13 tot 30 Hz. Elektromagnetische velden van dit type zijn zeer zwak en veroorzaken nog geen elektrosmog. Onder elektrosmog verstaat men vroeger de totaliteit van elektromagnetische invloeden , die in de afgelopen decennia in het kader van de nieuwe technische snufjes op intensiteit en omvang sterk toegenomen hebben. Warmtestraling en ioniserende straling kunnen niet worden gewijzigd.

 
 

Wat zijn elektrosmog-apparaten?

Om een elektrosmog belasting aan te geven komen elektrosmog-apparaten voor gebruik. Het gaat hierbij om straling detectoren , waarmee golflengten in hoogfrequente en laagfrequente bereik gemeten kunnen worden. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de meettechniek en dienen enerzijds de grenswaardenvergelijking , anderzijds het opsporen van stralingsbronnen zoals telefoon stations, gsm-stralen, straling en dergelijke.

Sommige apparaten maken onderscheid tussen verschillende vervuiler zoals mobieltje, DECT, wifi of radar en geven een gedetailleerd overzicht van het concrete stralingsbelasting in de omgeving. Elektrosmog meters, behoren naast geigerzahlern en andere besmetting meetinstrumenten voor uitvoering baubiologischer meet technici. Ze zijn voornamelijk op professioneel gebied van de techniek worden aangetroffen en vereisen omgang en analyse technische kennis. Er zijn echter ook elektrosmog meters voor geïnteresseerde leken die eenvoudiger te hanteren zijn, bijvoorbeeld meetinstrumenten voor de registratie van magnetrons stralen.

 

Soorten elektrosmog-apparaten

Afhankelijk van het marktgebied waar frequentiebereik moet worden gemeten, doet men een beroep op hoogfrequente elektrosmog meters of laagfrequente elektrosmog meters terug.

Meetinstrumenten voor de laagfrequente straling meten elektromagnetische straling in het laagfrequente gebied, daartoe behoren ook infra geluid en ultrasoon. In elektromagnetische spectrum ligt de lage frequenties tussen 3 Hz en 30 kHzStroomleidingen en huishoudelijke apparaten gevallen klassiek keuze in het bereik van de laagfrequent straling.

Meetinstrumenten voor hoogfrequente straling meten elektromagnetische velden in hoogfrequente gebied, waarvan men vanaf een waarde van 30 kHz spreekt. Hoogfrequente is op het gebied van moderne draadloze technologie aangetroffen. De meeste communicatiemiddel voor draadloze berichten zoals radio, mobiel, wifi en Bluetooth werkzaamheden in hoogfrequente gebied.

Hoogfrequent elektrosmogmeetapparaat
 

Onze Praktijktip: meerdere metingen uitvoeren

De signaalsterkte van een elektrosmog-apparaat kan door verschillende factoren kan worden beïnvloed, daarom is het raadzaam meerdere metingen voor verschillende tijdstippen van de dag uit te voeren en regelmatig te herhalen om een totaal overzicht te verschaffen. Stoorstraling geldt het daarbij rekening worden gehouden met zowel zoals de omstandigheid dat ook door muren en vloeren door elektrische apparaten opgeladen kunnen zijn.

 

Criteria voor elektrosmog meters - waar komt het aan?

Bij aankoop van een elektrosmog-apparaat geldt het eerst te leggen waarin frequentiebereik die moet worden gemeten. Afhankelijk van het toepassingsgebied verdient het aanbeveling een meetinstrument voor laagfrequent of hoogfrequent. Wie op beide terreinen meten wil geven, kan gebruik maken van gecombineerde zendontvangerkoffersets terugvallen. Ze bevatten elektrosmog meters voor beide frequentiebereiken en omvangrijke accessoires.

Ook de bediening speelt een essentiële rol, met name diegenen die onervaren in de omgang met elektrosmog-apparaten zijn. Optische indicaties en akoestische signalen zoals de kleurcode en waarschuwingstonen kunnen de gemeten waarden nog eens verduidelijken en bij het evalueren helpen. Extra functies zoals de geigertellereffect blijken praktisch om gebieden met verhoogde elektrosmog belasting op te sporen.

Om betrouwbare meetwaarden te krijgen, is op een hoge meetnauwkeurigheid te letten. Meetinstrumenten voor huishoudelijk gebruik hoeft niet noodzakelijkerwijs zodanig meet gevoelig zijn als meetapparaten voor de professionele nodig. Er geldt steeds, de betreffende toepassing rekening te worden gehouden. Elektrosmog meters, maar moeten toch tenminste een straling dichtheid van 10µ W/m² kunt registreren. Hierbij gaat het om een bouwbiologische richtwaarde voor slaap gebieden naar de normen van de bouwbiologische meettechniek SBM- 2015. Hierin worden elektromagnetische golven (= hoogfrequentie) met een straling dichtheid van 100 tot 500µ W/m² als sterk opvallend geclassificeerd. Is deze waarde bereikt is, moeten renovaties resp. maatregelen ter vermindering van de straling getroffen worden. Bij magnetische wisselvelden (= laagfrequent) bestaat vanaf een fluxdichtheid van 100 tot 500 nT handelingsbehoefte.

Tot slot moeten de technische vereisten en de aard van de voeding die een elektrosmogmeetapparaat vereist, in voorbaat getest en op de omstandigheden worden afgestemd.

Een nauwkeurige meting is een basisvoorwaarde voor betrouwbare meetresultaten, die op zijn beurt basis voor een veilige inschatting van de belasting situatie zijn. Veel elektrosmog meters maken het mogelijk om langdurige metingen uit te voeren en dankzij aanvullende software evaluaties direct ter plaatse uit te voeren.

 

Veelgestelde vragen: de meest voorkomende vragen over elektrosmog-apparaten 

Kunt elektrosmog meters ook door leken worden bediend en gelezen?

Bij elektrosmog-apparaten gaat het om veeleisende meettechniek, de enige basisinstellingen kennis noodzakelijk is. Dat geldt met name het begrip van de eenheden baubiologischer richtwaarden zoals fluxdichtheid, straling dichtheid, veldsterkte en dergelijke. Eenvoudigere elektrosmog meters, bijvoorbeeld straling meetapparatuur, meestal kunnen probleemloos van leken en bediend worden gelezen.


WAS is het verschil tussen elektrische en magnetische velden?

Elektrische velden omgeven elke elektrisch geladen lichaam of onder spanning staande ladder. Wordt een apparaat via het stopcontact met de stroom-lijn verbonden, ontstaat er al een elektrisch veld. Hiervoor moet het apparaat niet zijn ingeschakeld. Magnetische velden worden gegenereerd wanneer de stroom begint te stromen en het apparaat in gebruik wordt genomen. U vormen zich dus steeds, als het elektrische vermogen echt nodig is. Omdat u bouwmaterialen en wanden dringen, kunnen magnetische velden niet zo gemakkelijk tegenhouden zoals elektrische velden. Samen hebben beide dat u met een toenemende afstand naar het veld oorspronkelijke zwakker worden.