Bent u een zakelijke klant?
Deze instelling past het productassortiment en de prijzen aan uw behoeften aan.
Ja
Nee

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

   

Temperatuurregelaar zorgen voor veiligheid en neem u werk 

Temperatuurregelaar zijn regelaars die met behulp van een temperatuursensor de temperatuur meten . . Door een besturingseenheid bij afwijkingen van de gewenste temperatuurmarge wordt een regel circuit initieert . Hierdoor kan een temperatuurverloop bewaakt en worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld bevinden zich temperatuurregelaar als thermostaten aan verwarmingen.

  • Hoe werken temperatuurregelaar?

  • Welke temperatuur regelaar zijn er?

  • WAS zijn er bij de keuze van temperatuur regelaars gaat?

 

Hoe werken temperatuurregelaar?

Regelaar stelt de verschillen tussen werkelijke en ingestelde waarden vast en geef vervolgens een waarde voor de regeleenheden grote tegen . Een temperatuurregelaar kan dus bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat hij bij waarden tussen 18° C en 22° C bij de kamertemperatuur niets doet, maar bij onderschrijding van een verwarming of bij overschrijding van een koeling geïnitieerd.

Temperatuurregelaar worden in regelkringen geïnstalleerd, die de opgegeven temperatuur als regel grote x op een streefwaarde w brengen en daar zo constant houden . Dit gebeurt via de omweg een regelvariabele, die een verandering van de regel grootte, dus de temperatuur, tot gevolg heeft.

Vanwege de desbetreffende bestaan temperatuurregelaar uit een temperatuursensor, een stelaandrijving en een bedieningsmechanisme

  • De temperatuursensor meet steeds de actuele temperatuur.
  • De stelaandrijving verandert het bedieningsmechanisme, als afwijkingen van de streefwaarde (regel verschil e) optreden en de temperatuur regelaar overeenkomstig tegengaat.
  • Via het bedieningsmechanisme worden vereiste maatregelen door de aangesloten componenten in het regelcircuit geïnitieerd.

Temperatuurregelaar combineren vaak sensoren en regeleenheden in één onderdeel. Dit wordt dan normaal circuit met verwarming of koeling systemen die , die de temperatuurveranderingen worden gerealiseerd tot gewenste en werkelijke waarden weer overeenkomen. Denkbaar zijn ook andere apparaten dan de onderstaande componenten zoals waarschuwingslampjes of signaal luidsprekers die de kritieke temperatuur-status attent maken.
Bij de werking zijn gebaseerd temperatuurregelaar vaak op een mechanische samenspel van een temperatuurafhankelijke uitzetting van vloeistof en een microschakelaar die daardoor wordt geactiveerd. De microschakelaar kan verschillende stelring standen staan en ook als elektrische schakelaar worden gebruikt.
Meestal wordt de regeling proces van temperatuur regelaars door elektronische besturingen gerealiseerd. Op de uitgang van de temperatuurregelaar worden daarbij stuurstroomcircuits aangebracht, die de volgende apparaten en onderdelen zijn zo besturen dat door de werking waarvan of uitschakelen de temperatuur wordt geoptimaliseerd.
Overigens: tegenwoordig worden alleen nog maar zelden analoge de stuurprocessen gebruikt. Uitzonderingen gelden bij een bijzonder hoge temperaturen of een onderdeel installaties.

Temperatuurregelaar
 

Welke temperatuur regelaar zijn er?

Temperatuurregelaar

Temperatuurregelaar bestaan uit een temperatuursensor en een besturingseenheid. De sensor meet de actuele temperatuur, de besturingseenheid vergelijkt deze met de referentiewaardes en leidt eventueel vereiste maatregelen in. Temperatuurregelaar is er in eenvoudige uitvoeringen met vaste waarden en als instelbare modellen, die een uitgebreid toepassingsspectrum toestaan.

Universele regelaar

Universele regelaar zijn programmeerbare temperatuurregelaar . U komt bij procesbesturingen met verschillende parameters met betrekking tot gebruik. Op de ingang en uitgang van universele regelaars zijn zogeheten eenheidssignalen verwerkt, waardoor deze modellen met apparatuur van andere fabrikanten compatibel zijn en in een gemeenschappelijke kring te functioneren.

Temperatuurbewaking

Temperatuurbewaking bewaken de naleving van de ingestelde temperatuur. Ze zijn aan elektronische stuurstroomcircuits gekoppeld, de bij over- of onderschrijden van het toegestane temperatuurbereik andere componenten voor het beïnvloeden van de temperatuur in- of uitschakelen. Bijvoorbeeld komen temperatuurbegrenzer in strijkijzer voor gebruik. De werking is het de verwarmingselementen doorsnijden van de stroomkring uit te zetten, wanneer de ingestelde maximumtemperatuur is bereikt. Ook in de voedselindustrie zijn temperatuurbewaking in gebruik om de temperatuur eisen bij de verwerking en de opslag te garanderen.

Temperatuurbegrenzer;

Temperatuurbegrenzer worden tot veiligheid doeleinden in apparaten en installaties ingebouwd. Aan de temperatuursensor is bij de -begrenzer een elektronische schakelaar gekoppeld. Dit kan een van NC- of een normaal geopend betreffen, die bij een bepaalde temperatuurdrempel activeert.
Info: belangrijk te weten is dat temperatuurbegrenzer zichzelf niet naar de beginstand terugkeren . Het commandocircuit blijft in deze stand tot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, wanneer een veiligheids temperatuurbegrenzer één keer geactiveerd heeft.

Kamerthermostaten

Kamerthermostaten zijn temperatuursensoren met besturing eenheden voor de optimalisatie van de kamertemperatuur in gebouwen.

Inbouwthermostaat

Inbouwthermostaat worden voor eenvoudige temperatuur regelingen gebruikt, bijvoorbeeld in de gebouwentechniek voor de besturing van verwarmings processen. Er zijn analoge en digitale uitvoering. Gedeeltelijk kunnen digitale thermostaten gemakkelijk via de computer worden aangestuurd.

vochtregelaar;

Vochtigheidsregelaar hebben extra sensoren voor het meten van de luchtvochtigheid. U wordt overal daar gebruikt, waar niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid geoptimaliseerd moet worden. Bijvoorbeeld zijn er vochtigheidsregelaar in kassen, in opslagruimten of voor drooglegging van kelders. U bestuurt in deze toepassing vallen, wanneer luchtbevochtiger of warmteventilator automatisch in gebruik worden genomen.

Temperatuurregelaar
 

WAS zijn er bij de keuze van temperatuur regelaars gaat?

Bij de keuze van een passende temperatuurregelaar stelt zich uiteraard eerst de vraag bij welke temperaturen deze moet worden gebruikt: Er zijn veel temperatuurregelaar voor de gebruikelijke ruimte- en omgevingstemperaturen, modellen met een groot spel naar beneden voor toepassingen bijvoorbeeld in koelhuizen en onderzoekdoeleinden en ook temperatuurregelaar voor extreem hoge temperaturen bijvoorbeeld in hoogoven van metaalbewerking.

Naast de gewenste temperatuurmarge speelt ook de tolerantie voor het ontgrendeling bij sommige toepassingen een doorslaggevende rol. Bijvoorbeeld in onderzoek laboratoria of voor temperatuurgevoelige productieprocessen, komen om schommelingen minder dan 0,5° C is al een catastrofe gelijk. Temperatuurregelaar die voor deze typen scenario's ware precisie werk doen werken, dienen om een en ander duurder.

De temperatuursensor als sensor dient zodanig te zijn ontworpen dat hij zo precies de gewenste plaats kan worden aangebracht. Hiervoor zijn er verschillende sensortypes beleid, die ook in vloeistoffen of in beschermgas correct meten.

In het algemeen moet u op de aangeboden montageopties opletten, voordat u ze in de concrete temperatuurregelaar kiezen. Vaak bevindt zich tussen sensor en meetstation met weergave van een temperatuurregelaar om een meetdraad . Een verlengstuk wordt in het bijzonder dan nodig, als het besturingssysteem niet direct op de meetlocatie kan worden geïnstalleerd of voorgeschreven.

Geschikt voor elektronisch-gestuurde regelcircuits moet u eerst de voedingsspanning in acht te worden genomen. Daarbij heeft niet alleen de opgave in volt een relevantie, maar ook of het om een temperatuurregelaar voor gelijkspanning (DC) of voor wisselspanning (AC) gaat.

Bij de verwerkingsfuncties, dewelke de besturingseenheid van de temperatuurregelaar zelf kan overnemen, onderscheiden de apparaten aanzienlijk:

  • 2-punts regelaar kunnen slechts twee schakeltoestanden innemen, in of uit. U heeft dus geen theoretisch tijdsgedrag, als dit niet op andere wijze binnen de schakelbare omgeving tot stand wordt gebracht. Tweepunts-regelaar zijn onder andere in strijkijzer ingebouwd.
  • Universele regelaar zijn programmeerbare temperatuurregelaar die ook met apparaten van andere fabrikanten via eenheidssignalen probleemloos communiceren.
  • Daartussen is er een breed scala van uit meer of minder voor individuele toepassingen configureerbare apparaten.

Bovendien stelt zich de vraag naar het type en het aantal van de uitgangen voor het doorgeven van de analoge of digitale signalen van de temperatuurregelaar op de onderstaande componenten zoals verwarmings- en koelelementen. Voor de integratie van de temperatuurregelaar in de regelkring, worden passende aansluitingen nodig. Slechts enkele modellen werken nog met analoge ingangen en uitgangen, het maximale loopt tegenwoordig elektronisch . Complexe elektronische temperatuurregelaar kunnen bijvoorbeeld meerdere relais- of transistoruitgangen vertonen.

 
Conrad Electronic Benelux b.v. heeft uw toestemming nodig voor het gebruik van individuele gegevens, onder meer om de werking van de website te garanderen en om informatie over uw interesses weer te geven. Door op "Akkoord" te klikken geeft u hiermee uw toestemming. Gedetailleerde informatie vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming in het privacybeleid te allen tijde in te trekken.
Afwijzen
Akkoord