Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Wat u moet weten over thermische zekeringen

  • Hoe werken thermische zekeringen en hoe zijn ze opgebouwd?

  • Waarvoor gebruikt thermische zekeringen gebruikt en WAS is bij de montage gaat?

  • Hoe moeten thermische zekeringen gespecificeerd?

  • WAS is bij het kiezen en bij het gebruik van thermische zekeringen gaat?

In elke elektrische of elektronische apparaat wordt energie omgezet. Daarbij 

Ontstaat warmte die tot op zekere hoogte kan worden afgevoerd, zodat de technische onderdelen en de omgeving geen schade oplopen. In geval van storing , dus in abnormaal gebruik, b.v. kortsluiting of overbelasting, maar ook bij invloeden van buitenaf, die een warmteafvoer belemmeren, kan de temperatuur in het binnenste van het apparaat op ontoelaatbaar hoge waarden stijgen. Daarbij bestaat niet alleen het gevaar dat het apparaat beschadigd of zelfs vernield wordt. Ook gaat van een oververhitte apparaat brandgevaar voor de omgeving uit. Ter voorkoming van deze gevaren moeten in apparaten en uitrustingen die gewoonlijk in binnenruimtes worden gebruikt, naast zekeringen, die tegen overstroom beschermen, ook back-ups tegen oververhitting, d.w.z. thermische zekeringen of temperatuur zekeringen worden ingebouwd.

 

Hoe werken thermische zekeringen en hoe zijn ze opgebouwd?

Een thermische zekering bestaat uit twee contacten, die met een metalen schmelzloteinsatz , bijvoorbeeld uit wood metaal, stevig samen gesloten zijn. Dit voor de verbinding gebruikte metalen heeft een gedefinieerd smeltpunt . Als deze is bereikt, smelt de metaal en het contact en de daarmee gesloten circuit zullen worden onderbroken. De opening van het contact wordt door een veer ondersteunt die ook ervoor zorgt dat de uitschakeling in korte tijd gebeurt en de contactpersoon niet terug kan vallen. Dit betekent dat dit soort temperatuurzekering een niet terugzetbare installatie is die na de eerste keer activeren niet meer opnieuw gebruikt kan worden en door een nieuwe vervangen moet worden. De contacten bevinden zich in een kleine behuizing, meestal het buisje uit vuurvast isolatiemateriaal met axiale, op sommige uitvoeringen ook radiale aansluitingen. Met deze constructie wordt gegarandeerd dat op het moment dat de thermische beveiliging geactiveerd wordt, geen vlam vlamboog naar buiten kan komen die mogelijk brand veroorzaken. Ook de gesmolten contact metaal, dat het apparaat of de omgevingstemperatuur kan beschadigen, mag niet naar buiten komen.

Bovendien is er een terugstelbare thermische beveiligingen , die zich na afkoeling van oververhitting handmatig opnieuw laten inschakelen. In deze bevindt zich een bimetaal, dat bij het bereiken van de drempeltemperatuur zo ver verbuigt dat een veermechanisme de contact opent. Met een drukknop kan na afkoeling van de veer in de bedrijfstoestand terugbrengen.

 

Waarvoor gebruikt thermische zekeringen gebruikt en WAS is bij de montage gaat?

Typische toepassingen

Van thermische zekeringen zijn oververhittingsbeveiliging van transformator- en motorwikkelingen, netvoedingen, voorschakelapparaten, magneetkleppen, elektrische verwarmers, geisers, elektronische schakelingen, in het bijzonder vermogensstanden en nog veel meer. Het toepassingsgebied omvat zowel konsum apparaten zoals bijv. koffiezetapparaten, barbecues, strijkijzer en friteuses, als professionele technische systemen zoals stelaandrijvingen, actoren, schakelinstallaties.

Effectieve bescherming tegen oververhitting is niet alleen afhankelijk van de technische eigenschappen van de thermische beveiligingen, maar ook in het bijzonder van uw montage en de juiste plaatsing. Omdat de temperatuur puntsgewjs en snel een ontoelaatbaar hoge waarde kan bereiken, worden thermische zekeringen zo dicht mogelijk bij de te beschermen componenten gemonteerd. Bij motoren of transformatoren worden de thermische beveiligingen zelfs rechtstreeks naar de wikkelingen geïntegreerd, om zo effectieve bescherming tegen kritieke oververhitting te bereiken.

Hoe moeten thermische zekeringen gespecificeerd?

De belangrijkste technische parameters van thermische zekeringen zijn:

  • Tf - nominale temperatuur of Nominale drempeltemperatuur: temperatuur, bij welke de zekering definitief uitgeschakeld heeft resp. wordt onderbroken.

  • Th - houdt temperatuur: maximale temperatuur die nog niet tot het activeren van de zekering leidt, die echter bij langdurige belasting stoppen de schakeltemperatuur kan doen verslechteren.

  • Ir - bedrijfsstroom: continu stroom, die de temperatuurzekering veilig leiden en kan schakelen.

  • Ip - maximale impulsstroomsterkte die de temperatuurzekering kortstondig aankan.

  • Ur - maximale nominale spanning, het is de spanning, voor de thermische beveiliging is ontworpen.

De technische eigenschappen van temperatuur zekeringen worden in de norm DIN EN 60691 vastgelegd.

De mechanische constructie kan verschillen: er zijn versies met Axial komende aansluitdraden, maar ook dergelijke met aan de zijkant, dus radiaal en parallel komende aansluitingen. Bovendien worden ook uitvoeringen gemaakt, de zijwaartse contacten voor platte stekker hebben. De laatste versie heeft het voordeel dat de thermische beveiliging zonder solderen kan worden vervangen.

De meeste thermische zekeringen hebben een verbreekcontact , er zijn voor speciale toepassingen maar ook uitvoeringen met maakcontact.

WAS is bij het kiezen en bij het gebruik van thermische zekeringen gaat?

Het belangrijkste criterium is naast de nominale spanning en de nominale stroom het gemeten temperatuur . Dat is de temperatuur die binnen in het apparaat in geen geval mag worden overschreden. De waarde ontstaat uit de temperatuur grenswaarden, de te beschermen componenten, b.v. motorwikkelingen of elektronische componenten. Bij de selectie van een thermische beveiliging dient altijd een afstand tussen de maximaal toegestane temperatuur in het apparaat en de nominale temperatuur dient wel rekening te worden gehouden, om te voorkomen dat deze te actuele plaatselijke oververhittingen op basis thermische traagheid van de totale constructie komt. Een andere mogelijkheid is de keuze na de houdt temperatuur die overeenkomt met de maximaal toegestane bedrijfstemperatuur die in het apparaat in kan optreden. Ook hier is de veiligheidsafstand tot de gespecificeerde waarde aan te brengen.

Als niet terugzetbare thermische zekeringen zijn geactiveerd, moet u door nieuwe worden vervangen. Toch moet voor het vervangen van de oorzaak van de oververhitting van het apparaat gevonden en verholpen. Als vervanging mogen alleen thermische zekeringen van hetzelfde type en met dezelfde technische gegevens worden gebruikt, anders is de beveiligingsfunctie niet gegarandeerd.