bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Interessante feiten over fluxen

Fluxen zijn hulpmiddelen bij soldeertechnologie die chemische reacties op het soldeer en de materialen veroorzaken. Voor en tijdens het soldeerproces voorkomen ze dat de soldeeroppervlakken gaan oxideren en daardoor een stevige verbinding in gevaar brengen. Fluxen voorkomen ook de opname van vreemde stoffen in de soldeerverbinding en verminderen de oppervlaktespanning van het soldeer om nauwkeurig passende contactvlakken te hebben voor de verbinding tijdens het solderen.

Flux wordt aangebracht op het voorgereinigde punt van de latere soldeerverbinding. De meeste fluxen worden na het soldeerproces verwijderd om latere corrosie van deze stoffen op het soldeerpunt te voorkomen.

  • Hoe werken fluxen?

  • Welke soorten flux zijn er?

  • Waar moet bij het werken met flux rekening mee worden gehouden?

  • Vragen en antwoorden

 

Hoe werken fluxen?

Soldeerfluxen worden vóór het solderen op de contactvlakken van de werkstukken en het soldeer aangebracht. Het bevochtigen van het soldeerpunt met flux heeft een reinigende werking en heeft als effect dat oxidatie voor en tijdens het soldeerproces op de werkstukken en het soldeer wordt voorkomen, d.w.z. de corrosie door contact met zuurstof wordt vermeden bij het solderen in normale lucht. Fluxen verminderen ook de oppervlaktespanning van het soldeer, zodat het flexibel kan worden geïntegreerd in de resulterende verbinding.

Praktische kennis:

Naast fluxen voor solderen, zoals die in onze winkel, zijn er ook fluxen die worden gebruikt in smeltprocessen, bijvoorbeeld bij de winning van ertsen.

 

Welke soorten flux zijn er?

Afbeelding: Soldeerwater als stroom

Fluxen zijn er in verschillende composities. De keuze is afhankelijk van de aan elkaar te solderen materialen. De temperatuur van het soldeerproces is ook belangrijk voor de keuze van de juiste flux, omdat chemische processen tijdens het soldeerproces en dus de effectiviteit van de hulpstoffen ervan afhangen.

De type-identificatie van de soldeerflux is gebaseerd op een systeem van letters en cijfers:

  • F aan het begin staat voor flux. Dit wordt gevolgd door een koppelteken en twee andere letters.
  • S of L staan op de tweede plaats voor zwaar metaal of licht metaal. Ze markeren materialen waarvoor de betreffende flux geschikt is.
  • H of W op de derde plaats geeft informatie over solderen of zacht solderen, d.w.z. het gewenste soldeerproces.
  • De cijfers erachter onderscheiden de fluxen voornamelijk wat betreft de temperatuur tijdens het soldeerproces, maar ook op basis van hun andere chemische eigenschappen.

Onze praktische tip

U vindt nauwkeurige overzichten van de etiketten voor fluxen die gratis beschikbaar zijn op internet of in tafelboeken. Bekijk het specifieke productinformatieblad voordat u een flux koopt.

Onderzoek en productie van nieuwe soorten flux zijn in volle gang.
Tegenwoordig zijn er halogeenvrije en in water oplosbare fluxen, maar niet voor alle toepassingsgebieden. 
Sommige hulpmaterialen voor het solderen van metalen bevatten activatoren, die een hogere concentratie vrije ionen op het materiaaloppervlak veroorzaken en het legeringsproces verbeteren.

De resten van zure flux moeten na het solderen worden verwijderd om verdere reacties met de omgevingslucht te voorkomen, die anders tot corrosie op het aansluitpunt kunnen leiden.

Smeltfluxen leiden soms tot chemisch gemodificeerd materiaal bij de soldeerverbinding, wat kan leiden tot ongewenste veranderingen in de geleidbaarheid of inoperabiliteit van printplaten in elektronica. Daarom zijn er fluxen met het predikaat "No-Clean" voor het zacht solderen van elektronische componenten bij kamertemperatuur, die zo weinig chemisch reageren dat na solderen geen reiniging van de flux nodig is.

 

Waar moet bij het werken met flux rekening mee worden gehouden?

Veiligheidsopmerking: Fluxen zijn chemicaliën, waarvan sommige gevaarlijke stoffen bevatten. Ze mogen daarom alleen worden gebruikt met strikte inachtneming van de veiligheidsinstructies in de respectievelijke productinformatiebladen. Solderen met flux veroorzaakt gevaarlijke dampen. Adem ze niet in en ventileer ze altijd voldoende, daar ligt het grootste gevaar.

Hoewel fluxen pas bij het smelten in het soldeerproces hun volledige reactiviteit bereiken, kunnen ook bij kamertemperatuur schadelijke effecten optreden, bijvoorbeeld door bijtende componenten die de huid en slijmvliezen aantasten en, bij hogere concentraties, ook inwendige organen zoals de lever aantasten.

Corrosieve fluxen zoals zinkchloride en ammoniumchloride moeten rechtstreeks op de werkstukken worden aangebracht, omdat ze anders als zeer reactieve stoffen schade aan andere oppervlakken kunnen veroorzaken.

Onze praktische tip

Bewaar flux alleen in de originele verpakking en buiten het bereik van kinderen en dieren.

Markeer bij het decanteren van flux het onmiddellijk met de stof en de gevaren die het met zich meebrengt. Zorg ervoor dat alle containers goed gesloten zijn, zodat er geen dampen ontsnappen.

Zorg er bij het werken boven het hoofd voor dat u niet geraakt kunt worden door druipende, warmgesmolten delen van de materialen of het soldeer.

 

Vragen en antwoorden

Wat zijn de alternatieven voor het gebruik van flux bij solderen?

Bij grootschalige industriële productie wordt soms gesoldeerd onder een beschermende gas- of vacuümatmosfeer, zodat geen zuurstof kan leiden tot ongewenste oxidaties en toch geen fluxen hoeven te worden gebruikt, omdat deze het productieproces zouden compliceren en duurder zouden maken.

Wat is soldeerhoning?

Löthonig® is een geregistreerde merknaam voor een flux die geschikt is voor verhoogde soldeertemperaturen en toch weinig schadelijke ingrediënten bevat. Het is daarom erg populair bij hobbyisten.

Is er een verschil tussen flux en flux?

Nee, flux met ß is slechts de spelling in de oude Duitse spelling, die nog steeds te vinden is in veel boeken van oudere printdata en die tot op de dag van vandaag nog steeds door veel ervaren vakmensen wordt gebruikt.