Advies

Deze tekst is automatisch vertaald.

Wetenswaardigheden over vochtsensoren

  • WAS is vocht?

  • WAS is een vochtigheidssensor?

  • Hoe werkt een vochtsensor is?

  • Onze Praktijktip: eenvoudige metingen met Arduino en co

  • Toepassingsgebieden voor vochtigheidssensoren

WAS is vocht?

De term vocht genoemd de aanwezigheid van water in een andere Medium.
In het geval van de relatieve luchtvochtigheid geeft de mate van vocht aan hoe sterk bijvoorbeeld lucht met waterdamp bevat. Bij 100 procent is de lucht volledig met waterdamp verzadigd. Wordt deze waarde overschreden, slaat het overtollige vocht. De wateropname van de lucht is uiteraard ook afhankelijk van de temperatuur.

Bij de absolute luchtvochtigheid gaat het om een direct maat voor de water hoeveelheid stoom , de in een gegeven luchtvolume is inbegrepen. Met deze waarde kan bepalen hoeveel water verdampen moet worden om het gewenste mate van luchtvochtigheid te krijgen.
De relatieve luchtvochtigheid wordt in rF in procent (ook rH , Engels: relatieve humidity ) en absoluut in gram per kubieke meter aangegeven .

 

WAS is een vochtigheidssensor?

Een vochtsensor is registreert het vochtgehalte van een medium . Dat kunnen de lucht in levensmiddelen, bouwmaterialen of willekeurige andere industriële goede zijn. Ook het optreden van nevel of neerslag kan door vochtigheidsmeter worden geregistreerd, zodat bijvoorbeeld gebouwen openingen of via naar regen waterreservoirs geautomatiseerd kunnen worden bestuurd. De vochtigheidssensor reageert op de veranderingen van de vocht met een verandering zijn elektrische eigenschappen, die op zijn beurt elektronisch wordt geanalyseerd en naar gelagerde uitschakelacties leidt.

 

Hoe werken vochtsensoren?

Voor de bepaling van vocht zijn er directe en indirecte methode. De in onze online shop aangeboden vochtsensoren werken indirect op elektrische basis. Het basisprincipe van de meting is dat op de elektrische eigenschappen van een sensorelement bij inwerking van vocht wijzigen. De in of aan het meetmedium vernieuwde sensor reageert met een wijziging van zijn capaciteit of van zijn weerstand waarde.

Daarbij zijn er twee principiële werking wijzen die de sensor kan hebben:

Bij capacitieve vochtsensoren is tussen de beide platen van de condensator een hygroscopische laag als diëlektricum geboord. Bij een verandering van vochtgehalte van deze plak verandert de capaciteit tussen de elektroden. De condensator-waarden bewegen bij de capacitieve vochtigheidsmeting in pico farad-bereik.
Bij vochtsensoren met impedantie wordt een hygroscopische laag tussen twee gelijkstroom elektroden voor het gebruik. Met de verandering van de vocht, verandert de elektrische (ohmse) weerstand.

Beide meetmethode kunnen soms als gemengde vorm aangetroffen. Als wisselstroom wordt gebruikt, meten de sensoren de wijziging van de weerstand en van de capaciteit. Aantal sensoren bieden bovendien een functie voor het meten van de temperatuur.

Voor exact werk dergelijke sensoren moet u met een referentievochtigheids- worden gekalibreerd om een hoge nauwkeurigheid van de vochtigheidsmeting te bereiken. Anders kunnen alleen relatieve veranderingen worden gemeten. Voor de kalibratie zijn zogenaamde referentiecellen verkrijgbaar.

Voor de evaluatie van het meetresultaat worden erop afgestemde elektronica componenten nodig. Hiervoor zijn evaluatiekits voor nauwkeurige meting van temperatuur en luchtvochtigheid verkrijgbaar. Deze maken via de USB-interface met pc verbonden een weergave, analyse en opslag van de meetresultaten. De kits zijn altijd voor bepaalde sensoren ontworpen. Meegeleverde software maakt de visualisatie van de meetreeksen en export naar gangbare gegevensformaten. Met deze kits kunnen veeleisende sensor toepassingen worden ontwikkeld.

Voor vochtigheid belaste ruimtes zijn er vochtigheidsregelaar voor de besturing van de relatieve luchtvochtigheid. Ze zijn voorzien van een schakeluitgang voorzien en komen in lucht drogers en luchtbevochtigers gebruikt.

 

Onze Praktijktip: eenvoudige metingen met Arduino en co

Met enwicklungsumgebungen als Raspberry en Arduino kunnen erg eenvoudig en voordelig kleine meettoepassingen realiseren om waarden zoals luchtvochtigheid of vochtigheid van de grond te bewaken. De betreffende sensor wordt in een schakeling geïntegreerd en levert voortdurend meetwaarden terug. In de eenvoudigste variant worden de waarden alleen geregistreerd en op een display digitaal voorgesteld. De volgende schakeling laat ruimte voor individuele oplossingen.

Bijvoorbeeld kan een akoestisch alarmsignaal voortbrengt of een lampje branden wanneer bepaalde meetbereiken onder- of overschreden worden. Maar ook complexere schakelingen zijn uiterst, bijvoorbeeld als vanaf een bepaalde waarde een lucht- en warmtewisselaars wordt geactiveerd.
 

 

Toepassingsgebieden voor vochtigheidssensoren

De toepassingsmogelijkheden voor vochtigheidssensoren zijn zeer breed verdeeld. Wijdverbreid is de registratie en besturing klimatologische omstandigheden bijvoorbeeld in kantoren, ziekenhuizen, laboratoria en zwembaden. Het vochtgehalte van bouwmaterialen zoals bakstenen, kalkzandsteen of gipsvezelplaten is in de bouw belangrijk. In de levensmiddelenindustrie worden vocht sensoren voor het meten van het vochtigheidsgehalte van bijvoorbeeld cacao- of koffiebonen, zout, tabak en graan gebruikt.

De gemeten gegevens de vochtsensoren worden gebruikt, om vervolgens op de betreffende waarde voor het vochtigheidsniveau te reageren, dus de vochtigheid te vergroten of een droogproces te regelen en om de luchtvochtigheid te verlagen.