Duurzaamheid

Eco Vadis - De duurzaamheidsbeoordeling

Behoud van hulpbronnen: rekening houdend met de sociale, economische en ecologische factoren voor een gezond milieu!

EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility)

Conrad geregistreerd bij EcoVadis.

Hier komt verantwoord ondernemingsbestuur om de hoek kijken: Conrad heeft zich in 2020 opnieuw onderworpen aan de EcoVadis-rating en heeft opnieuw de zilveren status behaald in de duurzaamheidsrating. De rating is geldig tot 16.10.2021.

Wat is EcoVadis?

EcoVadis zelf is een platform dat MVO-ratings van leveranciers voor de wereldwijde toeleveringsketen verstrekt.

Het hier gebruikte MVO-analysesysteem omvat 21 MVO-criteria op het gebied van milieu, sociale zaken, ethiek en duurzaam inkopen.

Deze rating is bedoeld om bij te dragen tot een grotere transparantie tussen internationale zakenpartners en erkent een bijzondere inzet voor meer duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen.

Meer dan 55.000 bedrijven maken al gebruik van deze mogelijkheid.