EMAS-milieubeheer

Wij maken ons sterk voor een intact milieu!

EMAS - Het geloofwaardige milieubeheersysteem

EMAS - het geloofwaardige milieubeheersysteem: Als verantwoordelijke onderneming streven wij er voortdurend naar onze bedrijfsprocessen consequent op ecologische aspecten af te stemmen en een milieuvriendelijke ontwikkeling op een duurzame en toekomstgerichte wijze te bevorderen.

Wat is EMAS?

De afkorting EMAS is afgeleid van Eco-Management and Audit Scheme en staat voor de "Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem" - ook bekend als eco-audit.

Een milieubeheersysteem volgens EMAS kan worden opgezet door alle bedrijven, overheden, verenigingen en organisaties die hun milieuprestaties willen verbeteren - ongeacht hun grootte of de sector waarin zij actief zijn. Het centrale onderdeel van EMAS is de internationale norm voor milieubeheer DIN EN ISO 14001.

Naast de kernthema's voor het opzetten van een beheersysteem, richt EMAS zich vooral op meetbare verbeteringen, interne en externe transparantie en rechtszekerheid.