Kwaliteit en gebruikersbescherming

Onze kwaliteitsbelofte

Consumentenbescherming is de topprioriteit van Conrad. We hechten veel belang aan kwaliteit, veiligheid en milieubescherming, van ontwerp tot recycling.

Samen met onze leveranciers vertrouwen we op transparante en wettelijk vereiste informatie over de herkomst van producten. Bij de inkoop letten we streng op naleving van de regelgeving voor ecologisch ontwerp (2009/125/EG en EPPG) om de milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van een product te verminderen en als importeur in de EU controleren we de naleving van de relevante regelgeving tijdens regelmatige kwaliteitscontroles.

We werken eraan om het aandeel producten met aantoonbare milieuvoordelen in ons assortiment te vergroten en ontwerpen onze verpakkingsmaterialen en verzending zo milieuvriendelijk mogelijk. We bevorderen de circulaire economie en zetten ons in voor recycling en milieuvriendelijke afvalverwerking.


REACH-verordening

De chemicaliënverordening REACH van de EU heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen potentiële chemische risico's. Conrad is zich bewust van de verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening in de EU.

Conrad verplicht daarom contractueel alle leveranciers om te voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening (als fabrikant of distributeur).

Als distributeur heeft Conrad zelf geen verplichting om stoffen en preparaten te registreren onder de REACH-verordening. Conrad kan daarom alleen verwijzen naar de informatie van de betreffende fabrikant/leverancier bij het doorgeven van overeenkomstige informatie en kan geen garantie of waarborg geven voor de juistheid van deze informatie.

Informatie over de REACH-verordening


RoHS-richtlijn

De RoHS-richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Conrad Electronic is zich bewust van de verplichtingen die voortvloeien uit deze richtlijn in de EU. In dit verband heeft Conrad Electronic al zijn leveranciers contractueel verplicht om ook aan de overeenkomstige eisen te voldoen (als fabrikant of distributeur).

Elektronische componenten die voldoen aan de eisen van de RoHS-richtlijn volgens de specificaties van de fabrikant worden gemarkeerd op het Conrad-inkoopplatform.

Conrad als distributeur verwijst bij het labelen naar de informatie die door de leveranciers/fabrikanten wordt verstrekt. Zolang er onvoldoende bewijs is van de kant van de leverancier, worden de betreffende artikelen niet gelabeld. Conrad geeft geen garantie of waarborg voor de juistheid van deze informatie.

Informatie over de RoHS-richtlijn