Milieu en klimaatbescherming

Conrad is EMAS gecertificeerd

Als verantwoordelijk bedrijf stemmen we onze operationele processen consequent af op ecologische aspecten die we hebben vastgelegd in ons milieubeleid voor de hele Conrad groep.

Sinds 2006 hebben ons hoofdkantoor in Hirschau en het logistieke centrum in Wernberg-Köblitz een milieubeheersysteem dat is gecontroleerd in overeenstemming met de EMAS-verordening en een EMAS-gevalideerde milieuverklaring. Als een EMAS-gecertificeerd bedrijf zetten we ons in om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren en verder te gaan dan de wettelijke vereisten.

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme (milieubeheer- en milieuauditsysteem). Een milieubeheersysteem volgens EMAS kan worden opgezet door alle organisaties die hun milieuprestaties willen verbeteren. Het vrijwillige instrument van de Europese Unie staat open voor alle sectoren en bedrijfsgrootten.


Onze CO2 voetafdruk

  • Onze vestigingen gebruiken 100% groene stroom

  • Ons doel: CO2-gecompenseerde levering voor 95% van onze pakketten

We zijn al jaren bezig met het succesvol verminderen van de CO2-voetafdruk op onze bedrijfslocaties. In Hirschau en Wernberg wekken vier fotovoltaïsche systemen elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen. Hiermee slagen we erin om ongeveer 15% van het totale energieverbruik zelf op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De rest van ons lokale elektriciteitsverbruik wordt al sinds 2013 gedekt door 100% hernieuwbare energie uit waterkracht.

Om de resterende CO2-uitstoot door warmteopwekking te verminderen, implementeren we voortdurend maatregelen om onze energie-efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld energiegerelateerde renovaties. Bovendien investeren we momenteel in de heringebruikname van onze voormalige houtsnipperinstallatie om in de toekomst biomassa als energiebron te kunnen gebruiken.

Bij Conrad richten we ons op emobility: we ondersteunen de energietransitie met drie openbare oplaadpunten voor elektrische auto's in Hirschau en Wernberg-Köblitz. Werknemers en het publiek hebben de mogelijkheid om hun auto daar tijdens hun verblijf op te laden.

We besteden ook aandacht aan het besparen van hulpbronnen bij het verzenden van onze goederen. Daarom gebruiken we alleen CO2-neutrale dozen en vertrouwen we op milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen zoals gerecycled oud papier of ecologisch afbreekbare maïs chips.

In samenwerking met onze transportbedrijven compenseren we al een groot deel van de CO2-uitstoot van onze uitgaande goederen. Ons doel is om dit aandeel te verhogen tot 95% tegen het einde van 2023.

Meer informatie over onze activiteiten voor meer klimaatbescherming is te vinden in het duurzaamheidsrapport.