RoHS-richtlijn 2011/65/EU

RoHS-richtlijn waarborgt consumentenbescherming

De RoHS-richtlijn heeft betrekking op de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De versie 2011/65/EU is sinds 28.06.2011 rechtsgeldig en vervangt de vorige richtlijn 2002/95/EG. Met de publicatie van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 is de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden, opnieuw uitgebreid.