Ballistol 22166 GunCer wapenolie 200 ml

 • Artikelnummer: 1008428
 • Fabrikantnummer: 22166
 • EAN: 4017777221664

Voor sportschutters, jagers en ordehandhaving, lange of korte wapens. Keramisch additief zorgen voor goede werking en schotnauwkeurigheid.

 • Artikelnummer: 1008428
 • Fabrikantnummer: 22166
 • EAN: 4017777221664

Voor sportschutters, jagers en ordehandhaving, lange of korte wapens. Keramisch additief zorgen voor goede werking en schotnauwkeurigheid.

Inhoud 200 ml

Technische specificaties

Inhoud 200 ml

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1f6305ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1f6305ac[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Chemisch onderhoud, reiniging algemeen